Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 1148, gång- och cykelväg, Nysättra

Trafikverket planerar för en ny cirka 1 km lång gång- och cykelväg genom Nysättra i Norrtälje kommun.

Trafikmängderna varierar under året men är störst under sommarhalvåret. Vägen saknar idag separering mellan trafikslagen och trafiksäkerheten är bristfällig för oskyddade trafikanter.

Projektets syfte är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten längs med och över väg 1148 för i första hand oskyddade trafikanter. Bygget av gång- och cykelvägen innebär en förutsättning för hållbara resor i framtiden med förbättrad framkomlighet för cyklister och gående.

Projektets mål

• Möjliggöra för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt ta sig till och från lokala målpunkter.
• Åtgärderna ska även verka för en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för övriga trafikantgrupper.

Samråd på orten

Mellan 31 maj och 14 juni 2018 pågick samrådsperioden för samrådshandling. Berörda fastighetsägare och övriga bjöds in till ett samrådsmöte 11 juni där projektet presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Nu under hösten fortsätter arbetet med att vägplan.

Läs minnesannteckningarna från samrådet på orten här på trafikverket.se, under dokument.