Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetena uppskjutna några veckor

På grund av olyckan med motorvägsbron i Södertälje har vi skjutit upp de planerade arbetena vid väg 226. Arbetena kommer troligtvis att kunna starta den 18 juli.

Vad ska vi göra?

För att förstärka skyddet av Tullinge vattentäkt kommer vi att montera ett nytt räcke längs med en del av Huddinge vägen (väg 226) mellan Tumba och Tullinge.

Det är i dag tillåtet att transportera farligt gods på vägen. En del av vägen ligger i nära anslutning till Tullinge vattentäkt. En viktig åtgärd för att undvika spridning av föroreningar vid skada eller olycka är att fordonen ska finnas kvar på vägområdet. För att öka skyddet av Tullinge vattentäkt monterar vi därför ett nytt räcke längs med vägen. Det är ett så kallat högkapacitetsräcke som klarar att stå emot tunga fordon. Vi kommer att arbeta i sektioner med 150 meter i taget och för att vi skakunna bli klara så snabbt som möjligt kommer arbetet, där det är möjligt, att ske dygnet runt. Arbetet beräknas kunna starta den 18 juli och vara klart den 30 september.

Så påverkas trafikanter

Under arbetets gång kommer vi att behöva stänga av ett körfält med hjälp av ljussignaler och flaggvakter. Det kommer därför att ta längre tid än vanligt att passera området under rusningstrafik eftersom det kommer att bildas köer. Det är viktigt att vi reglerar trafiken för att skapa en säker arbetsmiljö för dem som arbetar på vägen. Om du har möjlighet, välj en annan resväg eller åk kollektivt.

Så påverkas du som bor nära

Det kommer att ta längre tid att ta sig till och från området eftersom ett körfält kommer att vara avstängt och det kommer att bildas köer. För att vi ska kunna bli klara så snabbt som möjligt kommer arbetet, där det är möjligt, att ske dygnet runt.

Så påverkas du som åker buss

Det blir en del förändringar för de bussar som trafikerar Huddingevägen och Tullinge station under tiden för arbetet. För information om busslinjernas förändringar se uppdaterad info på www.sl.se alternativt ring till SLs kundtjänst som har öppet dygnet runt, alla dagar.
Telefon 08-600 10 00.