Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Halvvägs till säkrare bussterminal i Tullinge

Nu har vi nått halvvägs i arbetet med att bygga en säkrare bussterminal i Tullinge. Vi har även byggt om på väg 226 Huddingevägen för att förbättra framkomligheten.

Under hösten har vi genomfört arbeten som påverkat trafiken på väg 226 Huddingevägen. Vi har byggt om korsningen Nyängsvägen/Huddingevägen för att skapa en bättre tillgänglighet till det nya bostadsområdet. På Huddingevägen har vi även byggt om busshållplatsen för att skapa ett bättre flöde i trafiken samt ett nytt körfält för den som vill svänga av mot bussterminalen.

Arbeten under 2016

Nu fortsätter vi arbetet inne på terminalområdet och ska bland annat bygga om vändplatsen. Tillgången till pendelparkering vid bussterminalen kommer att vara densamma som när vi startade arbetena. Kommande arbeten kommer inte att påverka närboende eller trafikanter mer än vad som gjorts tidigare i projektet. Korsningen vid Nyängsvägen/Huddingevägen blir signalreglerad, vilket saknas nu i januari.

Under början av året kommer busstrafiken att förändras för ett par linjer då de nya busshållplatsen på Huddingevägen ska börja trafikeras. Vi återkommer med mer information om det.

Arbetet går enligt plan och bussterminalen öppnas för trafik i mitten på juni. Det kan komma att ske mindre förändringar, exempelvis kan gångvägar under perioder bli smalare eller ledas om. Omkringliggande gång- och cykelvägar ska alltid vara tillgängliga, men tänk på att vara ute i god tid.

Sommaren 2016

Längs med väg 226 Huddingevägen, vid Tullinge vattentäkt, kommer vi återuppta arbetet med att förstärka vattenskyddet. Arbetet planeras att starta veckan efter midsommar och tar cirka två till tre månader. Dessa arbeten påverkar trafiken och framkomligheten stort. Mer information om dessa arbeten kommer under våren.

Läs mer om vattenskyddet här.