Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Här planerar vi att bygga en ny bro för gång- och cykeltrafik.

Här planerar vi att bygga en ny bro för gång- och cykeltrafik.

Ta del av och lämna dina synpunkter på vägplanen för ny gång- och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge

Den 28 januari till den 18 februari tillgängliggör vi vägplanen ”Väg 226 GC-väg Skyttbrink – Tullinge station” för allmän granskning. Läs planen och lämna dina synpunkter.

Mellan Skyttbrink och Tullinge saknas det en separat gång- och cykelväg. Väg 226 Huddingevägen är på sträckan smal och det färdas tunga fordon på vägen. Vi har tagit fram en vägplan som föreslår en separat gång- och cykelväg för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Sträckan är cirka 2,1 kilometer lång, går parallellt med Huddingevägen och körbanan blir 2,5-3 meter. Hela sträckan föreslås bli belyst. I närheten av Skyttbrink går Huddingevägen över järnvägen. Här bygger vi en ny gång- och cykelbro bredvid den befintliga bron. Bron blir cirka 3,5 meter bred.

Vägplanen finns tillgänglig på följande platser under perioden 28 januari-18 februari:

  • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
  • Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, Tumba
  • Tullinge Medborgarkontor, Nyängsvägen 3, Tullinge

Delar av handlingen finns även tillgänglig här på webben.

Lämna gärna dina synpunkter

Skicka dina skriftliga synpunkter och förslag till Trafikverket Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Märk ditt kuvert respektive e-post med diarienummer TRV2012/3093. Du kan lämna synpunkter under perioden den 28 januari till och med den 18 februari.