Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Sedan den 4 juni 2018 ligger spåren i sina slutlägen.

Vega pendeltågsstation

En ny stadsdel, Vega, byggs nu i Haninge kommun med cirka 3 000 bostäder samt arbetsplatser och skolor. För att skapa möjligheter för fortsatt utveckling bygger Trafikverket en ny pendeltågstation längs Nynäsbanan.

Bättre miljö och ökad trafiksäkerhet

Samhällsnyttan av en ny pendeltågsstation är mycket stor visar SL:s utredning. En ny station underlättar pendling till och från arbetsplatser och bilresorna beräknas minska med 800 resor per dag, en vinst för miljön.

Målet är att det trafiksystem som redan finns (Nynäsbanan, Väg 73, Nynäsvägen) ska förbättras så att det bidrar till regional utveckling utan att miljön försämras.

Det vägnät som berörs, i första hand väg 73 och Nynäsvägen, har redan kapacitetsproblem och situationen förvärras av kommande trafikökning. Befolkningen i Haninge förväntas öka i samma takt som resten av regionen, cirka 32 procent mellan åren 2007 och 2030.

Samtidigt ska trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna förbättras. Genom minskad vägtrafik, nya gång- och cykelvägar och så kallade planskilda korsningar där till exempel tåg, bil eller cykel inte behöver mötas, ska trafikmiljön bli säkrare. Fortsätt gärna läsa under fliken fördjupning nedan.

Information om Vega pendeltågsstation

Under fliken dokument kan du hitta information om projektet, exempelvis störande arbeten, kartor och tidigare material.