Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur ser området ut i dag?

Terrängen kring väg 73 mellan trafikplatserna Handen och Länna karaktäriseras av relativt stora höjdskillnader. Skogklädda bergknallar omges av mer eller mindre flacka lerområden. Marken används till stor del för infrastruktur och bebyggelse.

Den naturmark som finns ligger insprängd mellan svårbebyggda eller planlagda ännu obebyggda delar. Vid Hallstens väg finns två höga skogklädda bergknallar på var sida om väg 73. Vid Norrby gärde är landskapet öppet och flackt.

Kring Vega är flera av bostadsområdena gamla fritidshusområden som omvandlats till permanentboende. Vägarna är smala och krokiga. Stora tomter styckas och områdena förtätas. Ett undantag är det trafikseparerade bostadsområdet Söderby som byggdes på 70-talet.

Gång- och cykeltrafik

Det regionala cykelstråket ”Nynäshamnsstråket” går på separat gång- och cykelväg längs Nyängsvägen, från söder om Haninge centrum till Söderhagsvägen i Vega. Mellan Vega och Länna saknas gång- och cykelväg och det är svårt för fotgängare och cyklister att ta sig fram på ett säkert sätt. Gång- och cykelväg saknas även på Torfastleden och norra delen av Söderbyleden.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken utgörs av pendeltågtrafik (Nynäsbanan) samt lokal- och regional busstrafik. Dubbelspåret mellan Älvsjö–Västerhaninge byggdes ut på 1990-talet. Den hållplats som tidigare fanns vid Vega lades ner 1973, då pendeltågen började trafikera linjen.

Pendeltågstrafiken

Pendeltågstrafiken går i princip var 15:e minut och förstärks i rusningstid. En del tåg vänder i Västerhaninge, andra går vidare till Nynäshamn. Restiden från Handens station till Stockholms central är 25 minuter. Det finns sex pendeltågsstationer i Haninge kommun – Handen, Jordbro, Västerhaninge, Krigslida, Tungelsta och Hemfosa. Cirka 3 km norr om Vega finns dessutom Skogås pendeltågsstation. Handenterminalen vid station Handen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i kommunen.

Busstrafiken

Busstrafiken går längs Nynäsvägen samt Nordenskiölds väg mellan Vega, Skogås, Farsta, Haninge Centrum, Jordbro och Västerhaninge. I rusningstid finns även direktbuss till och från Gullmarsplan. Antalet påstigande på busslinjerna inom Vega-området och dess närhet är cirka 1 000 per vardag (vintern 2006). Från de inre delarna av Vega och Kolartorp är det långt att gå till busshållplatserna. Handenterminalen är en viktig knutpunkt mellan buss- och pendeltågstrafiken.