Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogbil på vinterväg.

Så sköter vi vägarna på vintern

Stockholmstrafiken är tät och störningskänslig. Att hålla vägarna framkomliga och trafiksäkra på vintern handlar om hög beredskap och rätt åtgärd vid rätt tidpunkt.

Stockholm har ett tufft vinterklimat. Temperaturen växlar ofta mellan plus och minus. Närheten till havet gör att vädret är fuktigt och blåsigt. På kort tid kan det slå om från torra vägbanor till kyla och snö.

Det som börjar som regn kan efter någon timme gå över i underkylt regn eller blötsnö. Vissa vädertyper ger stora mängder snö på kort tid. Snö och blåst ger snödrev som lägger sig på vägarna. Hård vind kan polera vägbanorna så att snön blir till blankis.

Tät och störningskänslig trafik

Trafikverkets entreprenörer gör ofta sitt jobb i tät trafik. Insatserna sätts in tidigt och förebyggande. Halkbekämpningen startar redan innan temperaturen sjunker. Även när väglaget är bra kan en liten olycka eller ett fordonshaveri leda till köer och stopp i trafiken. I värsta fall kan plogbilar och saltbilar fastna i köerna och därför bli hindrade att utföra sitt arbete.

Så bekämpar vi halka

Halka bekämpas med salt och sand. I Stockholm används i princip salt på de stora vägarna som har mycket trafik. Saltet gör att vägen kan vara fri från snö och is även när det är kallt. Saltet har bäst effekt om det sprids innan temperaturen sjunker och nederbörden faller. Därför kan man se saltspridare i arbete på torra vägbanor vid plusgrader.

Sand är bara effektivt på vägar med lite trafik. I Stockholms län använder Trafikverket salt på drygt 200 mil väg och sand på 125 mil. I Stockholms län finns 140 fordon för snöröjning och halkbekämpning. Vinterväghållningen kostar cirka 130 miljoner kronor per år i Stockholms län.

På broar som passerar Mälaren, till exempel Essingeleden, har vi byggt särskilda avrinningssystem som fångar upp saltet och andra föroreningar från trafiken.

Största vägarna halkbekämpas först 

De vägar som har mest trafik har högst prioritet och plogas eller halkbekämpas först. Det handlar om vägar med mycket trafik, men också stråk med viktiga busslinjer och vägar till stora industriområden. Det statliga vägnätet är indelat i fem klasser. Dessa anger hur snart åtgärderna ska komma i gång och när de ska vara slutförda.

Exempel på vägar med olika klasser i Stockholm är:

  1. Europaväg E4/E20, Essingeleden
  2. Riksväg 73, Nynäsvägen
  3. Länsväg 276, Åkersberga–Norrtälje
  4. Länsväg 893, Norrsunda–Åsby
  5. Länsväg 508, Sundby–Södermanlands länsgräns

Läs mer om vem som sköter din väg

Snö vid kusten

Ett av de svåraste väderlägena uppstår när rader av snöbyar driver in från havet. Fenomenet som kallas snökanon drabbar kustområdena, främst Roslagen och Södertörn. En snökanon kan uppstå i början av vintern när kall luft sveper över det relativt varma havsvattnet. När stråken av snöbyar träffar land förstärks effekten. Lokalt kan det komma många decimeter snö på mycket kort tid. Men det är svårt att förutse var snön faller och hur mycket det kan bli.

Läs mer om hur och varför Trafikverket använder salt på vägarna

Trafikverkets egna vädersystem

Våra entreprenörer har tillgång till avancerad vägväderinformation och vet i förväg när det är dags att dra i gång halkbekämpning och plogning. Halkbekämpningen sker oftast innan temperaturen faller för att hindra att vägbanorna fryser.

Säkerhet och framkomlighet är beroende av vår förmåga att kunna förutsäga, förebygga och varna för påverkande temperatur och nederbörd på vägar och järnvägar. Halka, särskilt osynlig frosthalka på vägarna, och snöhinder på vintern. För att få noggrannare och mer lokal information har Trafikverket placerat ut egna väderstationer längs vägarna där risken för halka och snödrev är som störst. 

Alla måste hjälpas åt

Trafiken är ett samspel där alla måste hjälpas åt. Genom att ta till dig information kan du välja alternativa vägar. Ibland måste du välja andra färdsätt eller vid extremt väder, skjuta upp resan. Det är naturligt att avsätta mer tid när vädret är besvärligt. 

Läs mer om hur du kör säkert på hala vägar på trafikverket.se