Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tufft klimat och tät trafik i Stockholms län

Stockholm har ett tufft vinterklimat. Temperaturen växlar ofta mellan plus och minus. Närheten till havet gör vädret fuktigt och blåsigt. På kort tid kan det slå om från torra vägbanor till kyla och snö.

Det som börjar som regn kan efter någon timme gå över i underkylt regn eller blötsnö.  Vissa vädertyper ger stora mängder snö på kort tid. Snö och blåst ger snödrev som lägger sig på vägarna. Hård vind kan polera vägbanorna så att snön blir till blankis.

Ett av de svåraste väderlägena uppstår när rader av snöbyar driver in från havet. Fenomenet som kallas ”snökanon” drabbar kustområdena, främst Roslagen och Södertörn. En snökanon kan uppstå i början av vintern när kall luft sveper över det relativt varma havsvattnet. När stråken av snöbyar träffar land förstärks effekten. Lokalt kan det komma många decimeter snö på mycket kort tid. Men det är svårt att förutse var snön faller och hur mycket det kan bli.

En vanlig Stockholmsvinter kan ha 18–20 dagar med snöfall. Ändå är det normala att vägnätet är körvänligt alla dagar.

Tät och störningskänslig trafik

Stockholmstrafiken är tät och störningskänslig. Även när väglaget är bra kan en liten olycka eller ett fordonshaveri leda till köer och stopp i trafiken.

Att hålla vägarna framkomliga och trafiksäkra på vintern handlar om hög beredskap och rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Därför ska insatserna sättas in tidigt och förebyggande. Halkbekämpningen startar redan innan temperaturen sjunker. Men det går inte att ploga innan snön faller.

Trafikverkets entreprenörer gör ofta sitt jobb i tät trafik. Det har inträffat enstaka extrema lägen som lett till stopp i trafiken. Prognoser kan slå fel och nederbördsområden kan byta bana. I värsta fall kan plogbilar och saltbilar fastna i köerna och därför bli hindrade att utföra arbetena effektivt.

Alla måste hjälpas åt

Trafiken är ett sampel där alla måste hjälpas åt. Genom att ta till dig information kan du välja alternativa vägar. Ibland måste du välja andra färdsätt eller skjuta upp resan. Det är naturligt att avsätta mer tid när vädret är besvärligt. Ju fler som ser till att bilen är rustad för vinterresan och byter till vinterdäck innan halkan och snön slår till, desto bättre är förutsättningarna för bra flyt även i vintertrafiken.