Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar och trafik på Henriksdal i östra Stockholm.

Trafikverkets vägar i Stockholms län

I Stockholms län har Trafikverket 329 mil väg – från Ellan norr om Grisslehamn till Herrhamra på Torö i söder.

Trafikverket sköter det statliga vägnätet – de stora vägarna som förbinder orter. Det är Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna. Inom städer och samhällen finns det också stora väg- och gatunät, men de sköts av kommunerna. En del vägar på landsorten är så kallade enskilda vägar som drivs av vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Stora vägar genom tätorter

Trafikverket sköter vissa stora vägar som går igenom städer och tätorter. Det gäller till exempel E4/E20 Essingeleden genom Stockholm. Trafikverket sköter också de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna. I Stockholms län omfattar det cirka 10 mil.

Nio områden i Stockholms län

Driften av vägarna i Stockholms län är indelad i nio områden. I varje område finns en entreprenör som svarar för skötseln – underhållet av vägen.

Entreprenören sköter vägarna

Entreprenörerna sköter om vägar, sidoområden och rastplatser I sommarskötseln ingår bland annat att laga sprickor och hål i vägbanan och att göra akuta insatser vid översvämningar, ras eller stormfällen. Diken och trummor ska också underhållas så att vatten kan rinna undan. Entreprenörerna ser till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. I underhållet ingår också klottersanering och slåtter. Entreprenören inspekterar vägnätet minst var fjortonde dag.

Vem sköter din väg?