Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Stockholms län 2018

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Stockholms län sommarsäsongen 2018.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

Urval av vägarbeten som påverkar trafiken i Stockholms län

VägSträckaÅtgärd/påverkan
E4/väg 273 Trafikplats Arlanda Broarbete. Ett av två körfält avstängt i södergående riktning (från Arlanda) och sänkt hastighet. Väg 273 stängs av i fyra veckor och trafiken mot Arlanda leds om via Märsta.
E4/E20 Hallunda Beläggningsarbete i båda riktningar. Vägen stängs av i en riktning i taget, trafiken leds över i motsatt riktning.
E4 Rotebrobron-Trafikplats Glädjen Beläggningarbete i båda riktningar. Vägen stängs av i en riktning i taget, tarfiken leds över i motsatt riktning.
E4 Essingeleden Beläggningsarbete nattetid. Tre körfält avstängda och ett öppet per riktning medan arbete pågår. Vägbom, trafikljus samt lots på plats.
E4 Essingeleden Omfattande och flertal broarbeten längs med sträckan. Aktuellt på E4/E20 Essingeleden.
73 Trafikplatserna Vega och Handen Ombyggnad av trafikplatserna. Ett körfält av tre i vardera riktning avstängda. Vid trafikplats Handen påverkas även framkomligheten på väg 260. Väg 73, trafikplatserna Vega och Handen.
222 Trafikplats Kvarnholmen

Byggnation av nya trafikplatsramper. Ett körfält i vardera riktning avstängt. Väg 222, trafikplats Kvarnholmen.

226 Tullinge-Skyttbrink Byggnation av gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt, en riktning öppen åt gången. Trafikljus och flaggvakt i högtrafik. Väg 226, Tumba-Tullinge.
265 Häggvikstunneln Tunnelarbete nattetid. Ett tunnelrör/riktning stängs av i taget, med start i det norrgående. Trafiken leds om på kommunala gator. Två till tre veckors arbete.
267 Rotebroleden Brobyggen, beläggning- och breddningsarbeten längs hela sträckan. Framkomligheten påverkas och trafiken leds om vid trafikplatserna.