Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betalstation för trängselskatt.

Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens uppdrag innefattar bland annat kollektivtrafik, tillgänglighet och bostadsbyggande i storstadsregionerna. För Region Stockholm handlar det främst om trängselskatt och lösningar för finansiering av Östlig förbindelse.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Trafikverket har regeringens uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med underlag. För Region Stockholm handlar det främst om trängselskatt och finansieringslösningar för Östlig förbindelse.

Östlig förbindelse

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Östlig förbindelse är en trafiktunnel för bil och kollektivtrafik under Saltsjön. Östlig förbindelse sträcker sig från Södra länken vid Sickla till Norra länken strax väster om trafikplats Värtan. Länken går i berget under Saltsjön utan intrång i Nationalstadsparken.

Östlig förbindelse skiljer sig från övriga genom att det är inskrivet i direktiven. Sverigeförhandlingen har i uppdrag att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för Östlig förbindelse.

Tidplan

Den 8 februari 2016 inleddes förhandlingsfasen om storstadsåtgärder. Då meddelade Sverigeförhandlingen vilka objekt som man inleder förhandlingarna om och överlämnade ett första bud till berörda kommuner och regioner.

Förhandlingarna handlar om vilka objekt staten kan tänka sig att medfinansiera för att få till stånd en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne. I storstadsförhandlingen går staten in som medfinansiär för kollektivtrafiken och kommunerna/landstinget är huvudmän.