Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens vägarbeten i Stockholms län

Sommarens vägarbeten gör att framtidens resor blir smidigare och tryggare. Om du ska ut på vägarna i sommar – använd gärna trafikinformationen på vår startsida när du planerar resan. Där håller du koll på vilka arbeten som pågår eller startar inom kort.

I sommar genomför vi åtgärder på vägar över hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi genomför omfattande arbeten under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst.

Om du ska ut i trafiken i sommar, tänk på:

  • Planera resan.
  • Var utvilad.
  • Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
  • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om.
  • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen via vår startsida.
  • Följ regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inrikesresor.

För att se vilka arbeten som är pågår eller startar inom kort: använd vår trafikinformationskarta som visar alla vägarbeten i länet. Länk hittar du högre upp på sidan.   

De mest trafikpåverkande vägarbetena i Stockholms län
Plats Åtgärd och påverkan

E18 – Sträckan mellan Danderyds kyrka till Lahäll
E18 Stocksund till Arninge, bussfiler och digital trafikstyrning

Kollektivkörfälten ska breddas och förbättras. ITS-system med nya portaler kommer också byggas längs med sträckan. Systemet varnar för köbildning. Kollektivtrafikkörfälten stängs i båda riktningarna och bussarna kommer att köra i de vanliga körfälten. Hastigheten sänks till 70 km/h.

E18 – Trafikplats Arninge och 500 meter i varje riktning
E18, Arninge station

Bygger busshållplatser vid E18 och en gångbro över motorvägen som binder samman Roslagsbanan med buss och andra resesätt. Två körfält öppna i vardera riktning. Gångbron kräver avstängd E18, trafik leds då om. Norrgående påfartsramp till E18 från trafikplats Arninge stängd och trafik leds om (avspärrningar och skyltning).

Väg 265 –  Häggvikstunneln, Norrortsleden, Häggvik
Väg 265, Häggvikstunneln, reparationsarbete

 

Underhållsåtgärder. Vi sätter dit nya brofogar och utför gjutningsarbeten. Västergående tunneln, mot E4, stängs av. Trafik leds över till det östergående tunnelrör där trafiken får ett körfält vardera. Nedsatt hastigheten.

Väg 222 – Trafikplats Skuru-Trafikplats Björknäs
Väg 222, Skurubron

Bygger en ny bro över Skurusundet, ombyggnad av gång- och cykelväg samt trafikplatser. Under sommaren 2020 startar arbetet med trafikplats Skuru. Dessutom byggs nya brostöd. Nedsatt hastighet vid vissa tillfällen. Samma antal körfält, men vissa sidoförflyttningar. Stoppar trafik vid sprängning på fasta tider. I juni leds gång- och cykelvägen vid Skuru trafikplats om.

Väg 261 – Ekerövägen
E4 Förbifart Stockholm

Breddning av Ekerövägen. Ombyggnad längs hela sträckan, störst påverkan mellan Lindö tunnel-Edeby och mellan Edeby-Nockeby.

E4/E20 – Essingeleden
Pågående arbeten E4/E20 Essingeleden

Flera broreparationer bland annat vid trafikplats Nyboda, trafikplats Kristineberg och på Karlsbergsbron. Vid trafikplats Fredhäll pågår under sommaren tre olika arbeten vilket kommer att påverka trafiken både dag- och nattetid under sommaren.

E4/E20 – Mellan Vårby trafikplats och Bredängs trafikplats
E4 Förbifart Stockholm

Flera olika arbeten pågår på sträckan, för bygget av den nya sträckningen av E4 – Förbifart Stockholm. Det är sänkt hastighet förbi arbetsplatsen. Den södergående avfartsrampen i trafikplats Lindvreten södra kommer stängas.

Väg 226 – Mellan Huddinge gymnasium och Stuvstaleden/Ågestavägen
Väg 226, Huddingevägen, ökad säkerhet mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen

Vi bygger en ny gång- och cykelväg, ett nytt busskörfält och en tydligare barriär i mitten av vägbanan. Sänkt hastighet och begränsad framkomlighet.

E4 – Häggvik
E4 Förbifart Stockholm

Trafikomläggningar på grund av byggen med broar. Körfältsförflyttningar och nedsatt hastighet.

E4 och Väg 268 – Bro (väg 268) över E4 vid Vatthagen
E4/väg 268, trafikplats Glädjen vid Vatthagen, broreparation

Brorenoveringar. Nedsatt hastighet på broarna väg 268. Ett körfält öppet på bron. Minsta fria höjd under bron på E4 = 3,9 meter (högre fordon leds upp på ramper). Ett körfält avstängt på E4 nattid.

E4 – Mellan trafikplats Märsta och Arlanda
E4 passage Arlanda

Ny passage (vägport) byggs under E4. Sänkt hastighet och flyttning av körfält. Tillfälliga omledningar.
Väg 73 – Trångsund
Väg 73, trafikplats Trångsund, broreparation
Broåtgärder. Utbyte av brofogar på avfartsrampen vid trafikplats Trångsund. Avfartsrampen i norrgående riktning vid trafikplats Trångsund är avstängd. Den norrgående vägtrafiken till Trångsund/Farsta leds om vid trafikplats Skogås och hänvisas till Gamla Nynäsvägen. Arbetet kommer att medföra buller kortare perioder.
Väg 226 – Dalvägen från korsningen med Björkvägen.
Väg 226, Dalvägen, gång- och cykelväg
Gång- och cykelväg längs med Dalvägen. Sänkt hastighet.
E18 – Rosenkälla-Brottby Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.
E18 –  Trafikplats Söderhall-trafikplats Ledinge Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.
Väg 73 – Trafikplats Segersäng-Västerhaninge Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.
E4 – Trafikplats Södertälje Broreparation. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet nattetid kl. 21.00-05.00.
Väg 275 – Skattgårdvägen/Bergslagsvägen (mellan Hjulsta och Vinsta).
E4 Förbifart Stockholm
Förberedande arbeten inför bygget av ny cirkulationsplats. Där Skattegårdsvägen korsar Bergslagsvägen kommer den att vara avstängd i båda riktningarna. Omledning via Lövstavägen som kommer ha avsmalnade körfält väster om Bergslagsrondellen.