Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens vägarbeten i Stockholms län

Sommarens vägarbeten gör att framtidens resor blir smidigare och tryggare. Om du ska ut på vägarna i sommar – använd gärna trafikinformationen på vår startsida när du planerar resan. Där håller du koll på vilka arbeten som pågår eller startar inom kort.

I sommar genomför vi åtgärder på vägar över hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi genomför omfattande arbeten under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst.

Om du ska ut i trafiken i sommar, tänk på att:

  • Planera resan.
  • Var utvilad.
  • Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
  • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om.
  • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen via vår startsida.
  • Följ regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inrikesresor.

För att se vilka arbeten som pågår eller startar inom kort: använd vår trafikinformationskarta som visar alla vägarbeten i länet. Länk hittar du högre upp på sidan.   

De mest trafikpåverkande vägarbetena i Stockholms län
Plats Åtgärd och påverkan

E18 Trafikplats Arninge och 500 meter i varje riktning.

Vi bygger busshållplatser vid E18 och en gångbro över motorvägen som binder samman Roslagsbanan med buss och andra resesätt.

För att färdigställa E18 förbi Arninge kommer bara ett av två körfält att vara öppet i vardera riktning på E18 2021-06-26 till och med 2021-08-06.

Trafiken kommer även påverkas då vi utför arbeten på bron över E18 vid trafikplats Arninge, samt bygger en ny cirkulationsplats väster om Arninge.

E18 Stocksund – Arninge

Kollektivkörfälten breddas och förbättras på E18, sträckan Stocksund – Arninge. Det fanns tidigare bussfiler på delar av sträckan, men de var smala och bussarna fick köra högst 50 km/timme.

ITS-system (intelligent transportsystem) med nya portaler byggs också längs sträckan. Systemet varnar för köbildning eller långsam trafik och finns redan på flera av Stockholms infartsleder.

Kollektivtrafikkörfälten stängs i båda riktningarna och bussarna kommer att köra i de vanliga körfälten. Hastigheten sänks till 70 km/h.

Väg 222
Skurubron, Trafikplats Skuru – Trafikplats Björknäs.

Vi bygger en ny bro över Skurusundet, väg 222. När den är klar, hösten 2022, bygger vi om den befintliga Skurubron till en lokalväg och en gång- och cykelväg.

Vi arbetar på och vid sidan av vägen under hela sommaren 2021. Vi har samma antal körfält öppna under hela byggtiden men trafiken förflyttas i sidled när arbete på vägen pågår. Det betyder nedsatt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru.

E4
Förbifart Stockholm, Ekerövägen, väg 261.

Vi bygger ett kollektivkörfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö.                         

Ombyggnad av Ekerövägen, väg 261 mellan Nockeby (Gubbkärrsvägen) och Tappström (Bryggavägen). Ombyggnad sker längs hela sträckan. Ett körfält öppet i vardera riktning. Risk för köbildning mot Ekerö.

Väg 265 Häggvikstunneln, Norrortsleden.

Stora underhållsåtgärder. Vi sätter dit nya brofogar och utför gjutningsarbeten. Den östergående tunneln, i riktning mot Törnskogstunneln, stängs av och trafiken leds över till det västergående tunnelröret där trafiken går dubbelriktad och får ett körfält vardera. Hastigheten kommer att vara nedsatt.

I samband med reparationerna stänger vi även av påfarten till Norrortsleden från Häggviks handelsplats. Detta påverkar såväl bil- och busstrafiken från handelsplatsen.

Busshållplatserna dras in och trafikeras inte under de veckor som vårt arbete pågår.

Väg 282 Edsbro, Skogsvägen – Lummevi

Vi bygger gång- och cykelväg. Begränsad framkomlighet, eventuell risk för kö.

Väg 505, Hölövägen

Vi bygger en planskild korsning över järnvägen. Trafik hänvisas till väg 57.

E4/ E20 Förbifart Stockholm, Kungens Kurva

Vi stänger av sydgående avfart vid trafikplats Vårby. Trafik hänvisas till trafikplats Fittja.

E18, trafikplats Brunna

Vi bygger en ny cirkulationsplats. Reducerad hastighet vid byggplatser, eventuell omledning.

Väg 263, korsning väg 263/Steningehöjdsvägen

Vi bygger en ny cirkulationsplats. Steningehöjdsvägen stängs av cirka 10 veckor under 2021, trafiken hänvisas till cirkulationen i Valsta.

E4, Rickebyån, norr om Märsta

Broreparation. Störst trafikpåverkan mellan midsommar och mitten av augusti när vi jobbar med reversibla körfält. På morgonen är två körfält öppna för trafik in mot Stockholm och på eftermiddagen är två körfält öppna för trafik i norrgående riktning.

E4, Väsbytorp, Hölöån, söder om Hölö

Broreparation av de två parallellt liggande broarna, en i södergående och en norrgående riktning. Måttlig trafikpåverkan, det är två körfält i vardera riktning men de är smalare än normalt.

Väg 73, Trångsund

Broreparation. Stor trafikpåverkan när vi utför reparationer på bron på den södergående påfarten vid trafikplats Trångsund. Påfarten stängs av. Trafiken kommer att ledas om på Gamla Nynäsvägen och den trafik som ska söderut behöver åka till trafikplats Skogås för att där ansluta till väg 73.

E4:65, Betongvägen vid Arlanda och trafikplats Nybygget

Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet, trafiken leds över/leds om.

Väg 73, Årsta havsbad – trafikplats Segersäng

Beläggningsarbete, vi asfalterar om det högra körfältet i riktning mot Nynäshamn. Begränsad framkomlighet, ett körfält kommer stängas av.

Väg 229 Tyresövägen, Bollmora, trafikplats Njupkärrsvägen i Tyresö kommun

Broreparation på bron över väg 229, som medför begränsad framkomlighet på väg 229. Ett körfält kommer vara öppet under bron när arbetet pågår. Troligen kvälls- och nattarbete.

Väg 278, Svartnö, vid Norrtälje

Broreparation. Begränsad framkomlighet, ett körfält är avstängt. Trafiken regleras med trafikljus.

E4/E20, Essingeleden

Flera broreparationer bland annat på Karlbergsbron, Essingebron och Gröndalsbron. Arbetena sker nattetid, dagtid råder full framkomlighet. Vid Västberga sker arbetet både dag- och nattetid.