Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Urval av sommarens vägarbeten i Stockholms län

Håll koll med Trafikinformation väg så får du veta vilka arbeten som pågår och påverkar din resväg. Här presenteras de arbeten som pågår just nu eller startar inom kort. Informationen uppdateras löpande.

Sommarjobb på vägen för att göra dina resor smidigare

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv och störningarna blir alltså mindre. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt.

Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

I Sverige är säsongen för asfaltering ganska kort. Arbetena är beroende av lagom temperatur och det ska inte regna för att resultatet ska bli bra. Det gör att dessa arbeten är svåra att planera långt i förväg så håll dig uppdaterad på Trafikinformation väg. Asfaltering utförs ofta i nära anslutning till trafiken och på de mest trafikerade vägarna måste vi leda om biltrafiken. I och runt storstäderna utförs mycket beläggningsarbete på nätterna för att störa trafiken så lite som möjligt.

Håll koll på sommarens vägarbeten och planera din resa

Här är ett urval av sommarens vägarbeten i länet som kan påverka dig som trafikant i sommar. Den länsvisa sammanställningen redovisar naturligtvis inte allt som görs på vägarna i sommar, Trafikverket gör betydligt fler insatser för att förbättra landets infrastruktur. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Väg Sträcka Åtgärd Påverkan
E4/E20 Södra Stockholm:
Kungens kurva/ Skärholmen/Sätra/
Bredäng/Vårby

Arbeten med att ansluta delar av Förbifart Stockholm mot nya E4 + beläggningsarbeten.

E4 Förbifart Stockholm

Avstängda körfält på flera platser i området. Följ skyltning på plats. Tillfälliga trafikstopp i samband med sprängningsarbeten, cirka 10 minuter. Beläggningsarbetet är mellan trafikplats Kungens kurva och Västertorp, i södergående färdriktning. Beläggningsarbetet pågår nattetid (klockan 22.00-05.00) i cirka en vecka och innebär att två körfält är avstängda för trafik.
E4 Södertälje, trafikplats Södertälje Syd–trafikplats Saltskog Bergarbete i norrgående färdriktning. Vägen stängs av mot Södertälje/Stockholm och trafiken leds över i motsatt riktning. Sänkt hastighet, cirka fyra veckors arbete.
E4 Essingeleden Beläggningsarbete i båda färdriktningar. Nattarbete, klockan 22.00–05.00. Två körfält avstängda. Arbete i knappt två veckor.
E4 Trafikplats Sörentorp–Trafikplats Frösunda Beläggningsarbete i södergående färdriktning, mot Stockholm. Nattarbete, klockan 22.00–05.00. Två körfält avstängda. Arbete i cirka en vecka.
E4/Norrortsleden Trafikplats Häggvik Bygger betongtunnlar och ny gång- och cykelbro.

Befintlig avfart mot norrortsleden från E4 norrgående flyttas norrut, förberedande arbeten påbörjas i augusti. Trafiken störs mest nattetid.

Avfarten mot Stinsen stängs av  1- 1,5 år. Södergående trafik från E4 mot Stinsen får åka via Tunbergets avfart och vända. Norrgående trafik från E4 mot Norrortsleden får en kortare och snävare avfart med risk för köbildning.

E4 Trafikplats Järna, bro över Moraån vid Saltå Reparation av bro. Sänkt hastighet.
E4 Norr om trafikplats Arlanda Reparation av bro. Ett körfält avstängt i riktning mot Uppsala. Sänkt hastighet.
E18 Hjulsta–Kista Beläggningsarbete i båda färdriktningar. Nattarbete, klockan 22.00–05.00. Ett körfält avstängt. Arbete i cirka en vecka.
E18 Trafikplats Stäket–Trafikplats Kalhäll Beläggningsarbete i södergående färdriktning, mot Stockholm. Nattarbete, klockan 22.00–05.00. Ett körfält avstängt. Arbete i cirka en vecka.
E18 Trafikplats Ledinge–Trafikplats Rösa–Norrtälje Beläggningsarbete i höger körfält i båda färdriktningar. Ett körfält avstängt. Cirka två veckors arbete.
222 Genom Nacka, Trafikplats Lugnet–Trafikplats Nacka

Bygger ny trafikplats Kvarnholmen i höjd med Nacka gymnasium. 

Väg 222, trafikplats Kvarnholmen

 Ett avstängt körfält i båda riktningar med sänkt hastighet. Risk för kö i riktning mot Stockholm på morgonen och i riktning mot Nacka på eftermiddagen.
226, Huddingevägen Skyttbrink–Tullinge station

Bygger en helt ny gång- och cykelväg.

Väg 226, Tumba–Tullinge

Endast ett körfält är öppet. Trafiken regleras med trafiksignaler och flaggvakter. Fotgängare hänvisas till alternativ väg via skyltning. Klart hösten 2019.
261, Ekerövägen Tappström-Nockeby Breddar vägen med ett kollektivkörfält i riktning mot Ekerö. Bygger anslutningar mot nya E4 och trafikplatser i Edeby och Tillflykten. Sprängning av tunnlar i Tillflykten och i Lindö tunnel.  Tillfällig cirkulationsplats mellan Edeby och Tillflykten tas i bruk under maj. Gång- och cykelvägen dras om, övergångsställe korsande byggtrafik när den tillfälliga cirkulationsplatsen öppnar. Sänkt hastighet.
275 Trafikplats Hjulsta-Trafikplats Vinsta Bergslagsrondellen i Vinsta byggs om och flyttas på grund av bygget av trafikplats Vinsta. Mindre vägarbeten runt trafikplatsen Hjulstas rondell kan förekomma. Körfält kommer att stängas i rondellen, men det går att köra i den.
275, Drottnings-holmsvägen Trafikplats Fredhäll Reparation av bro. Drottningholmsvägen intill tunnelbanestationen Thorildsplan är avstängd för all trafik. Trafiken leds om. Arbete både dag- och nattetid.
576 Stockholms länsgräns–Järna Beläggningsarbete i båda färdriktningar. Ett körfält avstängt. Trafiken leds förbi vägarbetsplatsen med lots. Cirka en veckas arbete.
Kommunal gata Gångbron över Söderström, mellan Södermalm och Munkbrohamnen i centrala Stockholm Gångbron rivs för att det ska vara möjligt att byta ut järnvägsbron överbyggnader (Getingmidjan). Bron återställs och rustas upp/förbättras. Gångbron avstängd. Fotgängare hänvisas till alternativ väg via skyltning.