Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Södra Tynningö brygga

Norra Lagnö/Tynningö, ny allmän färjeled

Trafikverket har tagit fram en arbetsplan för färjeleden mellan Norra Lagnö/Tynningö i Vaxholms stad och Värmdö kommun. I arbetsplanen föreslås åtgärder på väg och i vatten för att skapa en trafiksäker och hållbar färjeled.

Trafikverket har byggt om färjelägena för att kunna möjliggöra Länsstyrelsens beslut om övertagande av driften av färjeleden. En arbetsplan har tagits fram där markanspråk på land och i vatten, samt vad som behöver göras för att kunna driva trafiken säkert och långsiktigt, redovisas. Gå till "Dokument" och "Arbetsplan".

Arbetsplanen är fastställd av Trafikverkets avdelning för planprövning. Planen har överklagats och kommer därför att gå till Regeringen för beslut.

När planen vunnit laga kraft kan vi slutföra arbetet med färjeleden.

Vi genomför samråd om vattenverksamhet muddring, läs mer här.