Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetsplan på väg

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för väg 642 och 678, ny allmän färjeled mellan Norra Lagnö (Värmdö kommun) och Tynningö (Vaxholms stad).

Därmed kommer arbetsplanen att ställas ut. Då går det också att lämna synpunkter på planen.

Länsstyrelsen anser att efter de ändringar och kompletteringar som har gjorts sedan ärendet inleddes 2012, redovisar miljökonsekvensbeskrivningen de effekter och konsekvenser som kan väntas av planens genomförande.

Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller sammantaget de krav som miljöbalken föreskriver och den kan därmed ligga till grund för prövning och beslut om fastställande av arbetsplanens omfattning, utformning och miljöpåverkan.