Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad pågår nu?

En reviderad miljökonsekvensbeskrivning är idag inskickad till Länsstyrelsen. Efter Länsstyrelsens yttrande kommer planen att ställas ut.

Vi har idag skickat in en reviderad miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen. Den finns att läsa i sin helhet under Dokument, Arbetsplan. Där finns också rapporter från bullermätningar och den barnkonsekvensutredning som genomförts.

Vi har mätt buller vid flera tillfällen och mätningarna visar att riktvärdena överskrids med små marginaler vid vissa tider. Det finns möjliga åtgärder för att minska bullret ytterligare, och vi kommer framöver att titta på vad som är rimligt att göra.

Vi fortsätter arbetet med att ta fram en arbetsplan för färjeleden Norra Lagnö - Tynningö. Länsstyrelsen ska nu yttra sig om den inlämnade Miljökonsekvensbeskrivningen. Därefter kommer arbetsplanen att ställas ut. Då går det också att lämna synpunkter på planen. Under tiden samråder vi med berörda parter, kommun och länsstyrelse. Om det blir öppna samråd kommer vi att informera här på hemsidan och i annonser i dagstidningar.