Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bussinteriör

E18, Danderyd, busshållplatser på motorväg

Trafikverkets mål är att förbättra framkomlighet och tillgänglighet för bussresenärer i området.

Därför planerar vi för ändrade och nya sträckor för busslinjerna samt nya motorvägsbusshållplatser. Utöver det föreslås ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter samt trafiksäkrare passager och stråk.

De nya busshållplatserna ska ligga i anslutning till Danderyds gymnasium och förbättra tillgängligheten särskilt för Vaxholmseleverna. På översiktskartan nedan är placering av söder- respektive norrgående hållplats utmärkta. Platserna är de som har bedömts som mest lämpliga och som vi nu går vidare med i arbetet med arbetsplanen.

Vi arbetar med fler projekt för att göra det lättare att resa hållbart i nordöstra Stockholm, läs mer här.