Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förslag på hur vi kan bygga om trafikplatsen samt bygga en ny vid Rosenkälla.

E18/väg 276, ombyggnad av trafikplats Rosenkälla och ny trafikplats väg 276/975

Trafikverket har tagit fram en vägplan för utformningen av en ny trafikplats med anslutning från väg 276 och för ombyggnad av trafikplats Rosenkälla, Österåker kommun. Vägplanen har vunnit laga kraft och Trafikverket har börjat planera för produktion.

 

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 25 juni 2019.

Trafikverket avslutar projektet eftersom planerna på ett nytt handelsområde har skjutits på framtiden.

 

Trafikplats Rosenkälla är en viktig knutpunkt mellan E18, väg 276 och Norrortsleden. Öster om trafikplatsen planeras för ett nytt handelsområde.

Vägplanen omfattar ombyggnaden av trafikplats Rosenkälla och infarten till det nya handelsområdet. Planen har tagits fram i nära samarbete med handelsområdets exploatör och berörda kommuner.