Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Essingeleden, foto

Vi förbättrar trafikflödet på Årstalänken, vid Södra länken.

E4/E20, Essingeleden–Södra länken, Årstalänken

I höst bygger vi om körfälten på Årstalänken i riktning mot E4/E20 södergående. Vi vill öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och minska köerna i Södra länken.

När trafik från Årstaområdet ska ta sig till E4/E20 söderut, via Årstalänken, påverkas framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafiken som ansluter från Åbyrondellen måste ta sig från höger körfält, över det mittersta och vidare till det vänstra körfältet för att komma på E4/E20 söderut. Dessa körfältsbyten sker på en känslig plats där det kommer mycket trafik från Södra länken. Det är inte ovanligt att det sker olyckor här.

I höst bygger vi om Årstalänken och anslutningarna till den, vilket begränsar antalet körfältsbyten. Arbetet startar i september, 2020. 

Du får köra andra vägar från Årsta

Du kommer inte att kunna köra från Åbyrondellen, via Årstalänken och ut på E4/E20 söderut. Däremot kan du åka från Åbyrondellen norrut på E4/E20. 

Förändringarna kommer att ske successivt under byggtiden. Trafiken från Södra länken kör som vanligt, utan omledningsvägar. Vi stänger tillfälligt av något körfält och vi kommer att göra några nattavstängningar, men det blir inga större trafikstörningar på Årstalänken när vi arbetar.

 

Om du ska söderut på E4/E20 kommer du att behöva åka andra vägar. Se exakt hur du ska köra på kartan. 

karta-webb-750.jpg

 

Därför bygger vi om

  1. Vi har problem med mängden trafik och köbildningen här på morgonen. När Södra länken blir överbelastad måste vi stänga tunneln och då byggs köerna på. Anledningen att vi stänger tunneln är för att kunna utrymma den. Alltså om vi behöver utrymma tunneln så kan det inte vara för många stillastående bilar i den. Det handlar om din säkerhet. Vi vill alltså minska antalet stängningar av Södra länken.  
  2. Trafiksäkerheten behöver förbättras. Det uppstår riskfyllda situationer på vägen Årstalänken när bilar som kommer från Åbyrondellen ska växla över tre körfält för att ta sig till E4/E20 södergående.

Förändringarna görs på prov i sex månader

Arbetet är ett pilotprojekt som vi kommer att utvärdera. Vi testar alltså de nya lösningarna i sex månader. Sen kommer vi att utvärdera hur det har gått och fatta beslut om vi ska behålla de nya lösningarna eller inte. Om det inte fungerar, om vi ser för många problem eller om vi inte skulle uppnå syftet med förändringen som kommer vi att tänka om. 

 

Bakgrund

Årstalänken utgör en del av Stockholms ringled som kopplar samman Södra Länken med Essingeleden norrut och E4/E20 söderut. Trafikmängderna har ökat som en följd av bland annat kapacitetshöjande åtgärder på Essingeleden, trängselskatter och ny bebyggelse i området. Köer på Årstalänken västerut fortplantar sig in i Södra länken, vilket innebär att luftkvaliteten försämras och att infarter till tunneln måste stängas.

Trafikverket har beslutat inte genomföra det här projektet enligt vägplanen som togs fram tidigare. Våra utredningar visade att trafikstörningarna under byggtiden skulle ha blivit allt för omfattande. Därför har vi tänkt om och genomför istället mindre justeringar. Vi kallar dem för trimningsåtgärder. 

Följ det som händer på trafiken.nu

På trafiken.nu kan du läsa om aktuella trafikstörningar i ditt område och du får veta vad som händer under vårt arbete vid Årstalänken.