Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

essingeleden

Essingeleden

E4/E20, Essingeleden–Södra länken

Vi planerar för en förbättring av anslutningen mellan Södra länken och Essingeleden. Vi ska inte bygga om enligt vägplanen som har tagits fram och planerar i stället att göra trimningsåtgärder.

Projektet kommer inte att genomföras enligt framtagen vägplan

Trafikverket har beslutat inte genomföra det här projektet enligt vägplanen som har tagits fram. Det beror på att utredningar har visat att trafikstörningarna under genomförandet förväntas bli mycket omfattande.

Vi planerar istället att genomföra mindre åtgärder, så kallade trimningsåtgärder, som motverkar problemen på platsen på ett mer samhällsekomiskt sätt och med betydligt mindre trafikstörningar.

Årstalänken utgör en del av Stockholms ringled som kopplar samman Södra Länken med Essingeleden norrut och E4/E20 söderut. Trafikmängderna har ökat som en följd av bland annat kapacitetshöjande åtgärder på Essingeleden, trängselskatter och ny bebyggelse i området. Köer på Årstalänken västerut fortplantar sig in i Södra länken, vilket innebär att luftkvaliteten försämras och att infarter till tunneln måste stängas.

Tung trafik från industriområdena i Årsta som är på väg mot E4/E20 söderut, ska på Årstalänken växla från höger körfält över det mittersta till det vänstra körfältet, varvid det uppstår konflikter med den snabbare trafiken från Södra länken.

Projektet har syftat till att bygga om Årstalänken och dess anslutningar så att antalet körfältsbyten begränsas. Vi har tidigare tagit fram en vägplan men har nu beslutat att inte göra åtgärderna utan i stället göra så kallade trimningsåtgärder.