Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årstalänken, foto

Vi förbättrar trafikflödet och säkerheten på Årstalänken, vid Södra länken.

E4/E20, Essingeleden–Södra länken, Årstalänken

I november 2020 byggde vi om körfälten på Årstalänken i riktning mot E4/E20. Detta för att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och minska köerna i Södra länken.

Ombyggnaden innebär att det nu finns två körfält från Södra länken mot Essingeleden för att skapa bättre framkomlighet och minska köbildning i tunneln.

En stor skillnad mot den tidigare trafiklösningen är att det inte längre är möjligt att köra från Åbyrondellens påfart till avfarten mot E4/E20 söderut. På kartan ser du de alternativa vägarna som du bör följa istället.

Problem med felkörningar

Efter ombyggnaden uppstod problem med bilar som körde över den heldragna linjen på rampen, samt det vitmålade spärrområdet vid avfarten mot E4/E20 söderut.Eftersom det här påverkar säkerheten för trafikanterna så gör vi vissa kompletterande ändringar, bland annat en tydligare vägvisning och en ny barriär.. Det handlar om åtgärder som förbättra trafiksäkerheten och syftar till en bättre efterlevnad av trafikreglerna.

Du får köra andra vägar från Årsta

Från Åbyrondellens påfartsramp kommer du inte att kunna köra mot E4/E20 söderut via Årstalänken. Du kan som tidigare köra mot E4/E20 norrut, det vill säga mot Essingeleden. 

Om du kör från Södra länken kan du nå E4/E20 söderut från vänster körfältet, eller mot E4/E20 norrut från både det vänstra och det högre körfätet. Kartan nedan visar vilka alternativa vägar du kan köra från Åbyrondellen för att komma till E4/E20 söderut. 

karta-webb-750.jpg

 

Därför bygger vi om

Vi har problem att hantera den stora mängden trafik i Södra länken under rusningstider. När Södra länken blir överbelastad uppstår köer och det kan hända att vissa tunnelinfarter måste stängas. Stängningar är nödvändiga för att säkerställa en minimal utrymningstid från tunneln. Utrymningstiden blir ju längre om det finns stillastående köer eller långsamtgående trafik. Det handlar om din säkerhet.

Med ombyggnaden vill vi minska antalet stängningar som uppstår på grund av överbelastning samt antalet olyckor som uppstår när det börjar bli trångt i tunneln

Genom att ta bort möjligheten att köra från Åbyrondellens påfarts ramp till avfarten mot E4/E20 söderut minskas risken för tillbud och olyckor som uppstår till följd av körfältsbyten. Dessa körfältsbyten har tidigare skapat problem med snabba inbromsningar och hastighetsförändringar som utöver trafiksäkerhetsproblem kan orsaka köbildning när det är mycket trafik.

Bakgrund

Årstalänken utgör en del av Stockholms ringled som kopplar samman Södra Länken med Essingeleden norrut och E4/E20 söderut. Trafikmängderna har ökat som en följd av kapacitetshöjande åtgärder på Essingeleden, trängselskatter och ny bebyggelse i området. Köer på Årstalänken västerut fortplantar sig in i Södra länken, vilket innebär att luftkvaliteten försämras och att infarter till tunneln ofta måste stängas.

 

Trafikverket har beslutat inte genomföra det här projektet enligt vägplanen som togs fram tidigare där avsikten var att bygga nya ramper från Åbyrondellen. Våra utredningar visade att trafikstörningarna under byggtiden skulle ha blivit allt för omfattande. Därför har vi tänkt om och genomför istället mindre justeringar. Vi kallar dem för trimningsåtgärder.

 

Följ det som händer på trafiken.nu

På trafiken.nu kan du läsa om aktuella trafikstörningar i ditt område och du får veta vad som händer under vårt arbete vid Årstalänken.