Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

trafik på motorväg

E4, Norrtull–Kista

När nya E18, Hjulsta–Kista och Norra länken öppnas innebär det ändrade förutsättningar för trafiken på E4, Uppsalavägen och mellan Norrtull-Kista.

E4 är en del av det nationella stamvägnätet och en av de viktigaste transportlederna i Stockholmsområdet. Vägen är också en primär transportväg för farligt gods. På sträckan passerar varje dygn upp till 140 000 fordon. Med ytterligare ökade trafikvolymer på E4 är det nödvändigt att genomföra kapacitetsåtgärder på sträckan.

I en tidigare förstudie har Trafikverket utrett hur eventuella trafikproblem kan lösas. Beslut har fattats om att genomföra de trimmningsåtgärder som föreslås i förstudien. Trafikverket ska vidare utreda hur kapaciteten i Järva krog kan förbättras.