Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbilar på väg

Foto: Mikael Ullén

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tvärförbindelse Södertörn och E4 Förbifart Stockholm knyter ihop regionen

En milstolpe i planeringen av byggandet av Tvärförbindelse Stockholm är nådd i och med fastställandet inom vilken av de tre föreslagna korridorerna den nya leden ska dras - den norra. Samtliga åtta kommuner i Södertörn samt förordade detta alternativ.

Både E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn ingår i den regionala utvecklingsplanen för 2010–2021 enligt Stockholmsöverenskommelsen. Syftet för de båda lederna är bland annat att knyta ihop kollektivtrafiksystemen och bidra till den regionala utvecklingen.

För att spara natur- och kulturvärden planerar Trafikverket att bygga den nya vägen i tunnel under Flemingsbergsskogen mellan Gladö Kvarn och Flemingsberg. Mellan Flemingsberg och Vårby finns olika alternativ för vägens dragning som båda innebär omväxlande tunnel- och ytläge. För båda förslagen gäller tunnel sista sträckan där förbindelsen ska ansluta till E4 Förbifart Stockholm vid Kungens Kurva.

Läs mer om planeringen av Tvärförbindelse Södertörn