Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av Trafikplats Akalla som den kommer att se ut när den är färdig

Trafikplats Akalla som den kommer att se ut när den är färdig

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Här påverkas trafiken av våra arbeten i höst

Under hösten 2017 kommer vi i projekt Förbifart Stockholm att behöva göra flera trafikomläggningar. En del är omfattande och över lång tid, andra är mer tillfälliga och berör bara kortare vägsträckor.

Arbeten som har pågått under sommaren

Arbetet har under sommaren fortsatt vid Akalla/Häggvik och Kungens Kurva för att vi ska kunna genomföra trafikomläggningar senare i höst. I Skärholmen har vi sprängt över 200 meter tunnel i juli, även på Lovö har tunnelproduktionen kommit igång med cirka 40 meter på arbetsplatsen på norra delen av ön. Även på Lovöns södra arbetsplats har tunnelproduktion startat. Den 10 augusti sköt vi första salvan där.

I Vinsta i norr har vi drivit nästan 300 meter tunnel under sommaren samt öppnat ännu en tunnelfront i Lunda. Där sköts första tunnelsalvan i mitten av augusti och vi har vid dags datum den 23 augusti 2017 hunnit sju meter in i berget.

E4:an vid Akalla och Häggvik

Under november läggs E4 i ett tillfälligt läge för att vi ska komma åt och bygga där vägen går idag. Vi bygger på- och avfarter till den nya sträckningen av E4 och kommer under byggtiden att lägga den tillfälliga E4 i tio olika lägen under en fyraårsperiod.

Under tiden E4 ligger i ett tillfälligt läge kommer hastighetsbegränsningen att sänkas. Antalet körfält kommer däremot inte att reduceras. Inför flytten till det tillfälliga läget kommer vi att arbeta på nätter och helger. I samband med detta stänger vi av trafiken något eller några körfält under kortare perioder.

 

 

Knistavägen

Den 1 augusti stängde vi av Knistavägen under E4 helt för att kunna starta byggnationen av de nya broarna som blir påfarter till den nya E4. Knistavägen är en lokalgata som binder ihop Sollentuna med Akalla och Järvareservatet.

Arbetet är den första av två planerade avstängningarna. Knistavägen är helt avstängd för biltrafik fram till den 1 december 2017. För gång och cykeltrafik var vägen helt avstängt i tio dagar och men är nu öppen igen från den 14 augusti.

Hjulsta – norr om E18

Akallalänken har flyttats till ett nytt läge öster om den gamla vägen. Under hösten flyttas också delar av Akallalänken mellan E18 och Hästa klack för att vi ska kunna påbörja arbetet med att bygga en ny bro för Förbifart Stockholm som här ska gå över E18. 

Trafiken på Akallalänken kommer att påverkas av ett antal in- och utfarter till arbetsområden och av lastbilstransporter som ska vidare på E18 i Hjulsta eller E4 i Sollentuna.

Hjulsta – söder om E18

I höjd med Vålberga längs Bergslagsvägen kommer trafiken att påverkas av ett antal in- och utfarter till arbetsområden och lastbilstransporter.

Väster om Bergslagsvägen kommer det att utföras bergförstärkningsarbetena från marknivån för huvudtunnlarna, så kallad jetinjektering. Dessa arbeten påbörjades i början av augusti 2017 och ska pågå under cirka ett års tid.

Strax norr om bergförstärkningsarbetet ska jord och berg grävas och sprängas bort till ett stort djup under hösten. När vi grävt och sprängt klart ska här byggas en betongtunnel som mynnar ut på den vägbro som vi ska bygga över E18. Vi bygger de första brofästet strax söder om Mälarbanan.

 

Påfart Trafikplats 150 Lindvreten norrut stängs av tillfälligt

Vid Kungens Kurva kommer påfarten från Trafikplats 150 Lindvreten norrut att stängas av tillfälligt.

Påfarten kommer vara avstängd cirka 2 veckor. Avstängningen krävs för att det ska vara möjligt att bygga anslutningen av de nya körfälten på E4/E20 som korsar den befintliga påfarten.

Under tiden påfarten är stängd hänvisas trafiken till trafikplats 151 Kungens Kurva, via Skärholmsvägen alternativt via Kungens Kurvaleden-Dialoggatan-Ekgårdsvägen. Tydliga skyltar för information och omledning kommer finnas på platsen. Avstängningen påverkar inga bussar i linjetrafik.

 

 

Körfält mellan trafikplats Kungens Kurva och trafikplats Lindvreten flyttas och påfarten från Skärholmen öppnas igen

Nuvarande körfält, längs sträckan förbi Kungens Kurva, kommer att flyttas ut från mitten till varsin ytterkant av arbetsområdet under hösten. Omläggningarna sker nattetid mellan kl. 22:00 och kl. 05:00.

När de nya körfälten öppnar för trafik på morgonen kommer det att finnas tydlig skyltning och komplett linjemålning som ger trafikanterna en tydlig vägledning.

När körfälten i sydgående körriktning flyttas öppnas påfarten söderut från Skärholmsvägen igen. När körfälten i norrgående körriktning flyttas öppnas även avfarten mot Circle K i höjd med IKEA.

Omläggningarna vid Kungens Kurva ger plats åt arbetet med att bygga nedfarten till E4 Förbifart Stockholm. Det medger också vidare byggnation och färdigställande av den nya trafikplatsen Lindvreten norra, som beräknas öppna för trafik 2019.

Håll dig uppdaterad om trafikomläggningarna

Tyvärr kan vi inte just idag ge detaljerad information om exakta datum när omläggningarna ska ske.

Men du kan hålla dig uppdaterad genom att regelbundet gå in på vår webbsida på Trafikverket.se/forbifartstockholm och söka områdesvis information under Aktuellt i ditt område.

På Trafiken.nu hittar du lokal dagsaktuell trafikinformation i hela Stockhollmsregionen för både cyklister och bilister.