Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Lovö
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förhöjda kvävehalter på Lovö grund för anmälan

Vårt byggarbete ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt och vi ställer krav i våra upphandlingar. Miljöspecialister genomför löpande kontroller av byggverksamheten för att säkerställa att vi lever upp till de krav som ställs.

Vid en sådan kontroll hösten 2017 uppmättes förhöjda kvävehalter inom och utanför arbetsplatsen på Lovö, till följd av brister i hantering av utsprängt berg. Åtgärder på plats har genomförts och kvävehalterna har sjunkit markant. Vi har haft en löpande dialog med tillsynsmyndigheten Ekerö kommun om denna händelse och de har varit på plats och tittat. Nu har tillsynsmyndigheten valt att anmäla händelsen.

- Vi ser allvarligt på det här och tycker det är bra att tillsynsmyndigheten Ekerö kommun väljer att anmäla händelsen, säger Erik Lindgren, projektenhetschef tunnlar. Vi välkomnar en genomlysning av händelsen och att få en bedömning av oberoende part. 

Beskrivning av händelse som orsakat förhöjda kvävehalter

I oktober uppstod en situation där entreprenören på Lovö förvarade bergmassor (sprängsten) på en yta som inte har varit tillräckligt skyddad av underliggande lermembran. Vid provtagning inom arbetsområdet uppmättes förhöjda värden av kväve och zink, och vid en senare kontroll i november uppmättes förhöjda värden i ett dike utanför arbetsområdet. Kväve är ett naturligt grundämne och vi kan i dag inte dra några definitiva slutsatser om hur det påverkar omgivningen, men en högre kvävetillförsel ger normalt endast en ökad tillväxt på närområdets vegetation. Utlastningen av berg avbröts tills dess att tillräckligt tätmembran och erforderlig vattenhantering var på plats.

Entreprenören vidtog parallellt åtgärder, bland annat genom att ta upp och transportera bort lakvatten i en tankbil. Därefter har tätning skett av ytan så att lakvattnet kan omhändertas på ett kontrollerat sätt. Vi har tagit prover i december och januari som visar att halterna av kväve avsevärt har minskat och den senaste provtagningen visade att kvävehalter har sjunkit markant.

Vad händer nu?

Då våra prover visat att vidtagna åtgärder gett effekt fortsätter byggarbetet på Lovö. Vi har ett gott samarbete med tillsynsmyndigheten och kommer att delta i vidare utredning av händelsen.