Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D-illustration av vägtunnlar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Schaktning i Kungens Kurva

Under hösten gjordes trafikomläggningar på väg E4/E20, i höjd med IKEA och Heron City i Kungens Kurva. Detta gjordes för kunna påbörja arbetet med upp- och nedfarter till de nya tunnlarna där E4 Förbifart Stockholm ska gå från och med 2026.

I Kungens Kurva har vi börjat att gräva bort den jord som ligger ovanpå berget längs sträckan mellan Ikea och Heron City. Berget kommer vi sedan att spränga bort så att vi kan bygga betongtunneln, som kommer ligga cirka 20 meter under gamla E4/E20.

Betongtunneln kommer att ansluta till den bergtunnel som vi just nu spränger från Skärholmen mot Kungens Kurva. I schakten som grävs ut byggs vägen först i täta betongtråg (utan tak) som sedan övergår i betongtunnel (med tak).

E4 Förbifart Stockholm kommer att gå från ytläge ner till en djup bergtunnel. Där den går som djupast går den hela 60 meter under markytan. (Läs gärna mer om tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm!)BetongtunnelDet är viktigt att grundvattennivån inte påverkats annat än i området närmast schakten. Därför kommer området runt schakten att behöva tätas, och i vissa fall även att fyllas på med vatten. När arbetet är klart fylls området runt betongtunneln igen med jord. Då kan grundvattnet återigen stiga till ursprunglig nivån som före byggstart.

När betongtunneln har nått tillräckligt djupt ner övergår den i en bergtunnel. Den bygger vi med traditionell teknik genom att borra och spränga. (Läs mer om hur vi bygger en tunnel här!)

Schacktning

Det första som måste göras är att sätta upp temporära sponter (järnbalkar som bildar en stabil vägg). Sponterna kommer att sitta kvar fram till att betongtunnlarna är byggda.Spont

Spont och schaktning 
Här borrar maskinen ner spontförankringen i berget.Spontarbete
-  Här under kommer E4 Förbifart Stockholms tunnlar gå, cirka 20 meter under gamla E4/E20, berättar Örjan Ehn, byggledare mark och VA på Trafikverket.Örjan Ehn