Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Noteringar vid vattenprovtagning
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vattenprovtagning i Mälaren

Inför E4 Förbifart Stockholm har tre tillfälliga hamnar byggts. För att kontrollera om dessa påverkar vattenkvaliteten i Mälaren tas vattenprover. Under vecka 28 genomförde vi sådana vattenprover.

Vi befinner oss på ett glittrande Mälaren, strax utanför Lovös södra strand. Båten guppar lätt i vattnet med en vind som ligger på 7 m/s och en temperatur kring 25°C. I provtagningsprotokollet antecknas det att en lätt molnighet syns på himlen. Medan semesterfirande seglare och ångbåtspassagerare passerar kastar vi ankar för att ta prover på vattnets kvalitet. Besättningen består av geokemisten Liselott Kutscher och fältgeoteknikern Anders Gunnarson från konsultbolaget Geoveta.

Vattenprovtagning i båt på Mälaren

- Vårt uppdrag är att övervaka Mälarens vattenkvalitet för att kontrollera om de tillfälliga hamnarna som byggts inom Förbifart Stockholm påverkar vattnet, berättar Liselott Kutscher.

Tre tillfälliga hamnar

Tre tillfälliga hamnar har byggts för att transportera bergmassor från tunnelbyggena. Genom sjötransporterna minskar tunga lastbilstransporter, något som gör att ingreppen i miljön blir mindre. Slitaget på vägnätet minskar och effektiviteten ökar där det ryms lika mycket bergmassor på ett enda fartyg som det gör på cirka 80-100 normalstora lastbilar. En hamn finns i Sätra och två hittas på Lovö. För att kunna bygga hamnarna och bedriva hamnverksamheten har tillstånd sökts från mark- och miljödomstolen och de har godkänt ansökan. Vattenprovtagningen görs för att säkerställa att villkoren i domen följs.

- Mälaren är Stockholms dricksvattentäkt och förser många stockholmare med dricksvatten. Det får inte hända något med Mälarens vattenkvalitet - då har vi problem, säger Anders Gunnarson.

Provtagning av vatten

Provtagning under många år

Medan provtagningsflaskor och mätutrustning plockas fram berättar Liselott Kutscher att provtagningarna har pågått sedan år 2014 och att vattenprover tas en gång i månaden.

- Om jag får önska så hoppas jag att dessa provtagningar kommer fortsätta i många år framöver. Då kan man få en bra helhetsbild över vattenkvaliteten och om hamnarna påverkar den, säger hon.

Analyser på olika parametrar

Direkt på plats tas prover på vattnets temperatur, siktdjup, syrehalt och surhetsgrad. Prover tas både vid vattenytan och botten eftersom parametrarna kan variera beroende på vattendjupet. Några prover filtreras direkt i fält. Under provtagningen är Liselott Kutscher och Anders Gunnarson noggranna.

- Självklart finns det alltid en risk att proverna kontamineras, men vi bär handskar och är alltid uppmärksamma. Det hjälper att vi är två personer som kan dubbelkolla detaljer, säger Liselott Kutscher.

Flaskor med vattenprover

Efter provtagningen skickas vattenproverna vidare till ett ackrediterat laboratorium som bland annat analyserar vattnets innehåll av olika metaller och petroleumprodukter. Resultatet rapporteras därefter till Trafikverket som analyserar resultaten ytterligare.

Is och solkräm

Anders Gunnarsson minns i februari i år då några kollegor var ute för att ta vattenprover. Då fick de gå ut på isen och med frusna fingrar borra ett hål i isen för att nå vattnet. När mätutrustningen var redo att användas hade hålet frusit igen.

- Då var det kallt! Jag är lite mer tacksam för dagens väder där det mest påfrestande är att komma ihåg att smörja in sig med solkräm, säger Anders Gunnarson med ett skratt.

Text och bild: Linnéa Lundström