Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

För att hålla koll på om ekosystemen påverkas av E4 Förbifart Stockholm görs bland annat växtinventeringar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Påverkar E4 Förbifart Stockholm grundvattennivåer och ekosystem?

När det byggs tunnlar finns det alltid en risk att grundvattnet sänks. För att hålla koll på om bygget av E4 Förbifart Stockholm påverkar ekosystemen görs bland annat växtinventeringar.

Solen gassar och det är i princip vindstilla, men så fort vi kommer in i skogens skugga blir temperaturen mer behaglig. Vi befinner oss i Hansta naturreservat. Med hjälp av GPS, kompass och miljöbeskrivningar försöker vi hitta den exakta plats där växtinventeringen ska göras. Rikard Anderberg, ekolog på Ekologigruppen, rör sig med vana i skogen.

-          Man kan se på träden här att detta är en olikåldrig skog. Det betyder att både unga och gamla träd finns här. Det har inte varit något kalhygge och att man sedan har planterat alla träd på en gång, utan träden har fått etablera sig vid olika tillfällen. Man ser också gamla träd av flera olika träslag, vilket är ovanligt i produktionsskogar. I sådan här skog hittas ofta en stor variation av olika arter, berättar Rikard Anderberg.

Vi befinner oss i Hansta naturreservat. Med hjälp av GPS, kompass och miljöbeskrivningar försöker vi hitta den exakta plats där växtinventeringen ska göras. Rikard Anderberg, ekolog på Ekologigruppen, rör sig med vana i skogen.

E4 Förbifart Stockholm byggs djupt under mark, som mest 80 meter ner. För att grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt tätas sprickor i berget innan man spränger. Sprickorna fylls med en cementblandning som förhindrar att grundvatten läcker in i tunneln. Växtinventeringen är viktig för att kontrollera om åtgärderna räcker eller om andra skyddsåtgärder behöver sättas in.

Inventeringar över många år på flera platser

Efter en liten vandring in bland träden hittar vi den första platsen i dagens växtinventering. Rikard Anderberg plockar fram en 1x1 meter träram som han placerar på marken.

-          Träramen hjälper oss avgränsa området där vi ska leta och identifiera växterna. I just denna inventering är vi intresserade av arter som tycker om fukt och av arter som tycker om att det är torrt. På så sätt kan vi efter en tid, cirka 7-8 år, se om bestånden förändrats och ifall det blivit en torrare miljö. Om E4 Förbifart Stockholm påverkar grundvattennivåer och ekosystem återstår alltså att se, berättar han.

Träramen hjälper oss avgränsa området där vi ska leta och identifiera växterna. I just denna inventering är vi intresserade av arter som tycker om fukt och av arter som tycker om att det är torrt. På så sätt kan vi efter en tid, cirka 7-8 år, se om bestånden förändrats och ifall det blivit en torrare miljö. Om E4 Förbifart Stockholm påverkar grundvattennivåer och ekosystem återstår alltså att se, berättar han.

Arter som harsyra, husmossa och majbräken inventeras i denna ruta. Totalt är det cirka 35 platser som ska inventeras i Hansta naturreservat. När det är klart väntar Sätra, Grimstaskogen och Lovö där tunnelbyggen också pågår. Det innebär fyra dagar i fält för Rikard Anderberg och hans kollega Raul Vicente. Under byggandet av E4 Förbifart Stockholm görs dessa växtinventeringar kontinuerligt. Den första växtinventeringen gjordes år 2014. Växtinventeringarna kommer troligtvis fortsätta även när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggd och öppen för trafik.

Fuktindex, referensvärden och RIS

Växterna inventeras och det förs protokoll på vad som hittas. Resultatet från de olika inventeringarna i Hansta naturreservat jämförs över tid så att ett fuktindex kan tas fram. Ekologigruppen analyserar detta fuktindex och meddelar därefter Trafikverket ifall det skett förändringar i typen av växter som växer i ekosystemet. Som stöd i sin analys tar Ekologigruppen hjälp av data från Riksskogstaxeringen, RIS.

-          RIS är ett program som syftar till att undersöka tillstånd och förändringar i det svenska skogslandskapet. Tack vare RIS får vi referensvärden som vi kan jämföra mot. Sen kan vi resonera kring ifall det är E4 Förbifart Stockholm som påverkar ekosystemet eller ifall det rör sig om mer storskaliga förändringar som till exempel ett förändrat klimat, förklarar Rikard Anderberg.

Torrt i skog och mark

När rutan är färdiginventerad rör vi oss vidare mot nästa plats. På marken ligger löv som prasslar när vi går på dem. Där det tidigare år varit blöt sumpmark är marken sprucken av torka.

-          Just nu är det ju väldigt torrt i skogen. Det beror nog inte på att tunnelbyggena har sänkt grundvattennivån, utan snarare på att det inte har regnat på länge. Många av arterna här skulle må bra av ett rejälare regnfall, berättar Rikard Anderberg.

När rutan är färdiginventerad rör vi oss vidare mot nästa plats. På marken ligger löv som prasslar när vi går på dem. Där det tidigare år varit blöt sumpmark är marken sprucken av torka.

Text och bild: Linnéa Lundström