Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vattenrening sparar pengar och miljö inom E4 Förbifart Stockholm

Vid tunnelarbeten borras det mycket i berget. Man borrar dels hål för sprängningen men även för att täta bergets sprickor genom att under högt tryck pressa in cement i borrhålen.

Vid tunnelarbeten borras det mycket i berget. Man borrar dels hål för sprängningen men även för att täta bergets sprickor genom att under högt tryck pressa  in cement i borrhålen. Under borrningen behövs vatten för att kyla ner borrstålet. Vatten som används vid borrning blir basiskt och kan förorenas av metaller och oljerester. På arbetsplatserna Johannelund och Lunda renas och återanvänds vattnet direkt på plats.

Dricksvatten är en ändlig resurs

Genom att rena och återanvända vatten minskar behovet av att använda dricksvatten, vilket entreprenören måste betala för. Det här är extra aktuellt under varma och torra perioder som denna sommar då det finns en risk för vattenbrist och vi alla behöver vara smarta i vår vattenanvändning. Samtidigt sparar entreprenören pengar eftersom de annars behöver köpa in mer vatten. På arbetsplatserna Johannelund och Lunda återanvänds i dagsläget ungefär 30 % av vattnet. Målet är att kunna rena och återanvända 80% av vattnet.

Vattnet renas från metaller och oljerester

Efter att vattnet använts vid borrningen vid Johannelund och Lunda samlas det upp i dammar i tunneln. Med hjälp av en pumpanordning pumpas vattnet till stora arbetstält ovan jord. I tälten renas vattnet som använts vid tunneldrivningen och borrningsarbetet. Vattnet passerar en stor container som fungerar som en bassäng. När vattnet är stillastående i containern sjunker partiklar till botten och på så vis renas vattnet från metaller som är bundna till partiklarna. Vattnet går sedan igenom en oljeavskiljare som renar vattnet från eventuella oljerester. Under reningsprocessen regleras även vattnets surhetsgrad.

Vattnet uppnår inte dricksvattenkvalitet men eftersom vattnet inte ska användas som dricksvatten går det bra. Syftet med reningen är att rena vattnet till en nivå som gör att omgivande miljö inte tar skada. Kontroller på vattnets kvalitet görs varje vecka. Efter reningen används vattnet vid borrningsarbetena igen.

Miljöfunktionen på Förbifarten identifierar fler möjligheter att återanvända länshållningsvatten

Miljöfunktionen har under det här året diskuterat internt och med entreprenörer om möjligheten att återanvända mer av länshållningsvattnet inom entreprenaden. I Akalla, som är en ytentreprenad, har renat länshållningsvatten använts för dammbekämpning.  I Akalla har entreprenören också genom att avleda rent vatten, som kommer in i arbetsområdet, från övrigt processvatten fått medgivande från tillsynsmyndigheten att infiltrera det rena vattnet i marken för att hålla uppe grundvattennivåerna.