Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetsplats
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommar 2018: det här händer i E4 Förbifart Stockholm

Under sommaren pågår en rad olika arbeten längs E4 Förbifart Stockholm. Projektet håller inte semesterstängt utan vi kommer arbeta på de flesta platserna under hela sommaren.

Kungens Kurva

Arbetet pågår under hela sommaren i olika omfattning. De standardavstängningar av E4an man haft under våren kommer fortsätta vid sprängning. Spräning sker klockan: 10:00, 14:00 och 19:30.

Vi går även in i ett intensivt skede med att jobba oss ner där tunnlarna till och från E4 Förbifart Stockholm ska gå. En del i det jobbet innebär att vi även spränger kvällstid så vi hörs mer än vanligt. De sprängningarna sker mellan kl. 07:00 - 22:00.

Kungens kurva, här jobbar vi med schaktning för nedfart. Vy mot norr från gång- och cykelbron.

Vid Vårby backe kommer man ha viss mindre produktion. Vi kommer att sätta upp skyddsbarriärer på plats längs med vägen. I arbetsområdet bakom barriärerna kommer först röjningsarbete samt geotekniska markundersökningar att utföras. Bygget med de nya vägarna påbörjas efter sommaren.

Läs mer om hur vi kommer arbeta kring Vårby backe under hösten.

Tunnel söder/Skärholmen/Sätra

Vecka 26-32: full produktion

Ekerövägen/Tunnel Lovö

Tunnel Lovö

Vecka 26-32: full produktion

Ekerövägen

Ekerövägen har ingen byggverksamhet igång än. Kontrakt har tecknats med Züblin för en av de tre etapperna och etablering kommer ske under sensommaren.

Vinsta/Hjulsta

Trafikplats Vinsta

Kontrakt har tecknats med Skanska och etablering kommer ske efter sommaren. Besiktningsarbeten kommer ske under sommaren.

Trafikplats Hjulsta

Vid Hjulsta trafikplats kommer arbeten pågå hela sommaren:

• Vecka 29-31 har vi broförskjutningen över Mälarbanan.
• Sprängningar vid Hjulsta bron pågår hela sommaren.
• Betongarbeten kommer pågå vid Bällsta Å.

Hjulsta södra, här bygger vi en stålform mellan betongpelare inför lansering över spår. Vy mot norr.

 

Hjulsta rondell. Sprängningsarbete av berg pågår samt pålning i mark för kommande betongpelare

Tunnel norr

Johannelund

Vecka 28-31: Inga sprängningar men arbete pågår i tunneln. Man kommer även att göra mindre markarbeten ovan jord vid Johannelund och Skattegårdsvägen.

Johannelund, ett vägskäl i tunneln.

Lunda

Vecka 28-31: Inga sprängningar men arbete pågår i tunneln.

Bergtunnlar Akalla

Vecka 30- mitten av vecka 31: Uppehåll av sprängningar
Vecka 29-31: Arbeten med mätdammar pågår 

Trafikplats Akalla/Häggvik

Trafikplats Akalla

Vecka 26-32: arbetet med cirkulationsplatsen fortsätter utan neddragningar i produktionen.

Akalla, här gjuter vi monoliter i tråget. En monolit är en hopgjuten del av en betongkonstruktion som sitter ihop med ingjutna gummifogar som tillåter rörelse mellan dem.

Trafkplats Häggvik

Trafikplats Häggvik har ingen byggverksamhet igång än, etablering kommer ske under sensommaren.

Du vet väl att

Varje delprojekt har en egen informationssida där vi löpande lägger ut information om vad som händer i ditt område. Du hittar dem under Aktuellt i ditt område i menyn.