Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

E4 Förbifart Stockholms arbetsmiljö på agendan

Tidigare i veckan uppmärksammade några medier arbetsmiljön ute på Förbifart Stockholms arbetsplats på Lovön.

Arbetsmiljön på Lovö beskrivs som farlig och undermålig. De sakförhållanden som återges i tidningen är kända av oss på Trafikverket och vi tar allvarligt på situationen. Vi har åtgärdat flera av problemen och arbetar aktivt med att komma till rätta med de problem som kvarstår.

Arbetsmiljöverket har varit ute på plats flera gånger sedan augusti 2017 och det finns ett antal inspektioner med anmärkningar kopplat till arbetsmiljön. Merparten av bristerna är åtgärdade idag.

– Vi känner till det som sägs i artikeln, säger Erik Lindgren, projektenhetschef Tunnlar Trafikverket, Det här är inget vi tar lätt på, och vi är tydliga i vårt arbete med att arbetsmiljö är den viktigaste frågan på alla nivåer genom hela projektet och en god arbetsmiljö är av högsta prioritet.

Vid Förbifart Stockholms entreprenad på Lovö är ett Italienskt joint venture kontrakterade för att genomföra tunnelarbetena. Arbetet påbörjades i augusti 2016 och vi har löpande arbetat tillsammans med entreprenören för att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete, men vi är inte nöjda och har i steg anpassat vårt arbete.

Trafikverket känner till Arbetsmiljöverkets inspektioner och de problem/brister hos entreprenören som lyfts fram och några av de åtgärder vi lagt extra fokus på är:

  • Under hela byggtiden har vi noga följt byggarbetsplatsen ur ett arbetsmiljöperspektiv med en kunnig, närvarande och engagerad byggledning som arbetar skift för att följa produktionen. I de fall vi har sett brister har vi tydligt kommunicerat det till entreprenören.
  • Vi har sedan några månader tillbaka satt in extra arbetsmiljöresurser i Trafikverkets organisation för att prioritera uppföljningsarbete.
  • Trafikverket, Arbetsmiljöverket och entreprenören har möjlighet att stoppa arbetet när brister/problem identifieras.

Trafikverket är ansvariga för att kontrollera att entreprenörerna följer sitt arbetsmiljöansvar. Det gör vi främst genom arbetsplatskontroller och skyddsronder. Vi genomför regelbundna besök där vi kontrollerar att entreprenören följer sina åtaganden när det gäller exempelvis skyddsutrustning och fordon. Förutom arbetsplatskontroller och skyddsronder, begär vi även in dokumentation och har genomgång av olyckor och tillbud vid våra gemensamma byggmöten.

– Sedan en tid tillbaka ser vi över vilka möjliga handlingsalternativ vi har för att nå ett läge där vi är nöjda med arbetsmiljöarbetet, säger Erik Lindgren, projektenhetschef Tunnlar.

Vi uppdaterar information när vi har mer att delge.