Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D- illustrationer av tre olika konstverk till Förbifart Stockholms underjordiska trafikplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fem underjordiska trafikplatser får konstnärlig gestaltning

Konstnärerna Backa Carin Ivarsdotter, Ebba Bohlin och Bigert & Bergström - kommer att stå för den konstnärliga gestaltningen av Förbifart Stockholms underjordiska trafikplatser.

I november 2015 utlyste Trafikverket tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation/Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF) en tävling om att förse Förbifart Stockholms underjordiska trafikplatser med konst för att skapa en unik och upplevelsemässigt rik miljö i tunnlarna.

Fem trafikplatser med stark identitet

Juryn har nu utsett de fem vinnande förslagen och uppdragen konstnärerna nu har framför sig kommer att pågå under flera år. De vinnande konstnärerna, Trafikverkets specialister och Tyréns kommer samverka hela vägen fram tills bygget av Förbifart Stockholm är klart. Tyréns tilldelades nyligen det tekniska uppdraget av de underjordiska trafikplatserna, ljusdesign i tunnelrören och ljusinsläppen vid luftutbytesstationerna.

- Det är väldigt roligt att se att tävlingen uppbringat så många bra konstnärer och förslag. De konstnärliga koncepten gör färden i tunneln attraktiv och främjar också ett trafiksäkert beteende. Konsten visar omsorg och ger en betydelse kring trafikplatserna, säger Mats Broman, Trafikverkets arkitekt.

I en första projekteringsfas som pågår från augusti 2016 till mars 2017 bearbetas och platsanpassas förslagen. Därefter testas idéerna och beroende på testresultaten kan de omarbetas innan detaljerade bygghandlingar tas fram.

Den konstnärliga gestaltningen har en viktig funktion

Att orientera sig under jord kan vara svårt. Ovan mark orienterar vi oss efter vad vi ser omkring oss i landskapet. När vi kör i tunnlar vägleds vi av vägskyltar, ljussättning, avståndsmarkeringar och avfarternas utformning.

Gestaltningen, det vill säga det rumsliga uttrycket inne i Förbifart Stockholms tunnlar, bidrar till att färden både blir trygg och attraktiv. Föraren får en varierad omgivning när tunnlarnas olika sträckor och trafikplatser får en egen stark identitet. Variationen hjälper trafikanterna att orientera sig, motverkar monotoni och åstadkommer en spännande resa. Gestaltningen bidrar även till tunnelns säkerhet.

Besluten kan överklagas tio dagar efter tilldelning enligt lagen om offentlig upphandling.

Och de vinnande förslagen är...

"Folkhemmet" av Backa Carin Ivarsdotter

Vinstas södergående trafikplats.

Idé

Gestaltningen visar ett utsnitt av en karta från ett bostadsområde i Vinsta som ligger precis ovan trafiktunneln. Utsnittet av kartan visar ett idealsamhälle med småhus med lummiga gårdar, vandringsstråk, bollplaner, skola, vård och omsorg. Genom att studera kartan kan man se en spegling av samhällsstrukturen och tankarna kring humaniteten som är inbyggd i infrastrukturen. I en bild av ljusrör som tecknar en karta, visas gestaltningen av området.

På rampen står en skulptur av ljusrör som föreställer två stiliserade hus. Dessa hus symboliserar hemmet i allmänhet och folkhemmet i synnerhet.

I taket på tunneln ser vi ett landskap av rektanglar i olika storlekar i ett rytmiskt mönster. Dessa fyrkanter symboliserar byggnaderna på en karta.

"Utopi" av Ebba Bohlin

Vinstas norrgående trafikplats.

Idé

Verket är gestaltat som en tredimensionell portal, med en bild av ett solgenomlyst vatten längst fram. Vinsta, med närheten till Vällingby och den förkroppsligade utopin ABC-staden – har också närheten till vatten mot Mälarsidan. Grundtanken för belysningen av verket är ett varmvitt ljus i lamellerna och ett kallt framifrån på kaklet.

Perspektivförskjutningen som sker genom trafikantens rörelse genom tunnelrummet i förhållande till lamellerna ger en tidsdimension till den rumsliga upplevelsen.

"Det tuktade landskapet" av Backa Carin Ivarsdotter

Lovös södergående trafikplats.

Idé

Gestaltningen visar den bevarade barockträdgården i Drottningholm, ritad av Tessin den yngre på 1700-talet. Slottsträdgården utformades i en tid då människans framfart över naturen var relativt oskyldig. Fondväggen återger en karta över barockträdgården. Framför fonden står en skulptur av ett formklippt buxbomsträd. Verket ramas in av ett skirt lövverk på vägg och tak. Projektionen av ett lövverk i tak och på väggar består av färgat ljus som färg skiftar efter årstiderna.

"Kuliss" av Ebba Bohlin

Lovös norrgående trafikplats.

Idé

Svepande former av rostfri strängmetall "faller" likt tyg och bildar en ridå kring tunnelmynningarna. Ett släpljus läggs längs med materialet och på så vis uppstår effekten av ett lysande nät. Eftersom en besökare uppfattar verket i rörelse skapas upplevelsen av en rörelse/förändring i ljuset som kopplar till norrsken.

På Drottningholm i närhet till tunnels anslutningar till Lovön finns två byggnader som kopplar till förslaget; nämligen Kina slott och Vakttältet med de vågade och veckade plåtdetaljer som efterliknar en drapering.

"Serpentinvind" av Bigert & Bergström

Kungens kurvas södergående trafikplats.

Idé

När man närmar sig Kungens kurva mötes man av en roterande virvelvind av olika färgade neonslingor. Dessa sugs ner i den skulptur som liknar en uppförstorad party-serpentin.

Serpentinvinden kopplar till ytläget, Kungens kurva, som kännetecknas av handel, liv och rörelse.