Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Carina, arbetsmiljöspecialist vid Kungens kurva
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetsmiljö – hur jobbar arbetsmiljöspecialisten på E4 Förbifart Stockholm?

Carina jobbar som arbetsmiljöspecialist på Trafikverket i projekt E4 Förbifart Stockholm sedan fyra år. Hennes ansvarsområden är Kungens Kurva, Tunnel Söder men även Installationer. Hur är det att jobba med arbetsmiljö? Det är bra, Carina trivs.

- Det roligaste är att se framdrift i projektet, i kombination med att det är en säker arbetsplats, säger Carina. Plus att jobba med alla trevliga kompetenta kollegor, både på Trafikverket och hos våra entreprenörer.

En del av jobbet som arbetsmiljöspecialist består av att delta i skyddsronder hos entreprenörerna. Carina deltar vid detta tillfälle i Skanskas skyddsrondrond i Kungens kurva.

Skanska arbetar målmedvetet med arbetsmiljö, och Carina tycker att deras sätt att arbeta är ett bra exempel på hur man kan jobba bra och systematiskt.

Skanskas skyddsrond startar i ett mötesrum i en byggbod på etableringen med en genomgång av händelser och observationer från föregående vecka som finns utskrivna på lappar uppsatta på en anslagstavla som alla kan se. Man går också igenom förra veckans skyddsrondsprotokoll.

Möte innan skyddsrond vid Skanskas arbeten i Kungens kurva
Celia håller i genomgången med produktionschef Hans, blockledare Maarten, miljöspecialist Elin och Carina.

Gruppen består av Skanskas abetsmiljö- och miljösamordnare Celia, produktionschef Hans och ansvarig blockledare för mark, Maarten (fler blockledare deltar regelbundet). Carina och miljöspecialist Elin deltar från Trafikverket.

- Det är jättebra att ansvariga chefer leder och deltar i ronden, säger Carina. Dels sänder det signaler till organisationen om vikten av en säker arbetsmiljö, och dels är ansvariga på plats som genast kan fatta beslut om olika åtgärder som leder till att uppföljningen av brister går snabbt. Det är ett utmärkt sätt att arbeta på, säger Carina.

I princip allt från förra veckans protokoll är hanterat men de har fått in nya observationer under veckan som gått, om saker som skulle kunna hända/ha hänt eller kan vara farligt. Till exempel kan en avsågad bult i nygjuten betong utgöra en snubbelrisk. Gruppen diskuterar igenom de nya observationerna och gör handlingsplaner.

Efter genomgången går gruppen ut. På skärmar utomhus visas aktuell trafikstyrning på arbetsplatsen. Vi promenerar runt och tittar på hur det ser ut, gör iakttagelser och går igenom pågående arbeten på arbetsplatsen. Gruppen ser bara ett par saker som läggs in som nya observationer som kan utgöra risker.

Skyddsrond ute i tråg vid Kungens kurva
Rond i tråget vid Kungens kurva.

Under vintern är istappar och halka en utmaning på alla öppna platser och schakter. Skanska plogar och sandar och hänvisar till särskilda gångstråk med grindar som signalerar att personal inte kan gå var som helst eftersom det kör tunga fordon på "byggvägarna" på arbetsplatsen.

Väl tillbaka går gruppen igenom de nya observationerna och fördelar ansvar för vem som gör vad och hur det ska följas upp. Alla som deltog bollar in punkter både från Trafikverket och Skanska, sedan avslutas ronden.

*Det är Entreprenörens ansvar som arbetsgivare att ha en god arbetsmiljö och följa alla gällande regler och förordningar. Våra entreprenörer arbetar utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter, men det finns många fler krav man som arbetsgivare har att rätta sig efter. Trafikverket har som beställare ett så kallat Back up ansvar där vi behöver följa upp att våra Entreprenörer arbetar utifrån de lagar och föreskrifter som finns. Just nu har vi 15 entreprenader i byggfas och ytterligare två startar senare i år på Ekerövägen. Totalt arbetar sju personer i arbetsmiljöfunktionen idag i projektet på Trafikverket.