Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det är vi som spränger i norra Stockholm!

I norra Stockholm pågår arbeten med att bygga E4 Förbifart Stockholm mellan Lunda och Akalla på flera platser. Arbetet har pågått under ett par år, men nu i veckan har vi börjat att spränga bergtunnel från ytan och in i berget vid två platser.

Både ljud och vibrationer har färdats över ett större område och många inom ett stort område har känt av det.

- Vi har i veckan påbörjat nya arbetsmoment där vi spränger tunnel från djupa schakt i Hjulsta och Akalla, säger Pia Andersson, projektenhetschef på Förbifart Stockholm. Vi har inte kunnat förutse att ljud och vibrationer skulle få den här spridningen. Sprängningarna kommer att pågå under cirka tre månader och sker på oregelbundna tider mellan klockan 07-22.

Om du blir orolig eller känner obehag när det smäller

Hur man upplever buller och vibrationer är olika från person till person. Markvibrationer är rörelser i marken. När vi spränger bildas vibrationer genom marken som kan kännas i intilliggande byggnader om vibrationerna når en viss nivå. Studier som gjorts på hur markvibrationer påverkar människan har visat att vi människor kan känna starkt obehag på mycket lägre markvibrationer än vad de flesta byggnader tål.

Luftstötvågor är tryckvågor som breder ut sig i luften vid en sprängning. De fortplantar sig över ett större område än markvibrationerna och kan orsaka till exempel skallrande fönster. Det kan upplevas som att hela byggnaden rör sig vilket den inte gör.

Blir du störd?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller arbetar i närheten av våra arbetsområden kan komma att påverkas av buller, vibrationer och byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen kontakta oss, se uppgifter nedan.

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Du som bor eller arbetar i närheten av våra arbetsområden kan anmäla dig till vår automatiska sprängvarningstjänst som förvarnar cirka 30 minuter innan sprängning via sms, uppringning eller e-post. Ring vår kundärendemottagning 010-123 04 00 eller mejla kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se.