Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Naturvård i Sätraskogen

I Sätraskogens naturreservat har vi tillsammans med Stockholms stad utfört flera naturvårdsåtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Det gör vi för att kompensera och förbättra natur- och kulturmiljöerna.

E4 Förbifart Stockholm berör flera natur- och kulturreservat. Trafikverket kommer att göra ett antal åtgärder för att kompensera och förbättra natur- och kulturmiljöerna i de områden som vi påverkar under byggtiden. Vi har också tagit fram planer på hur de natur- och kulturreservat som kommer att påverkas av bygget ska återställas när E4 Förbifart Stockholm är klar.

Det här har vi gjort

  • Vi har satt upp mulmholkar fyllda med sågspån och trämjöl som under lång tid ska bli ett hem för djurliv. En mulmholk har samma syfte som en fågelholk men den är avsedd för insekter, fladdermöss tycker också om att övervintra i de ihåliga holkarna.
  • 2015 placerade vi ut aspstockar i naturreservatet som nu har börjat brytas ner och gynna biologisk mångfald.
  • Sly har röjts kring ekarna för att de ska må bättre.
  • Vi har satt upp duvhöksbon, staket runt fritidsbåthamnen och anlagt ridstigar och gångvägar för att främja friluftslivet.
  • Sätraån kommer att få nytt liv genom grundvattnet från tunneln.

Se filmen här för att få mer information.

Vad är en kompensationsåtgärd?

Länsstyrelsen kan bestämma att den som fått tillstånd att göra intrång i en naturmiljö ska kompensera för åtgärder som kan skada naturvärden. Det kan ske genom att man återställer miljön, att man skapar nya liknande landskap eller att man ger naturmiljöer ett långsiktigt skydd.