Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tid och kostnad för E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm en är 21 km lång motorvägstunnel som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö, under Mälaren, genom naturreservat och världsarv. Bygget har startat successivt sedan 2016 och befinner sig nu i fullt byggskede.

Ett femtontal entreprenörer är kontrakterade att bygga den nya vägen.

Hävning av kontrakt med entreprenören för tunneldelarna på Lovön

Under de senaste dagarnas medierapportering har flera medier rapporterat om en kraftig försening och kostnadsökning för E4 Förbifart Stockholm. För två veckor sedan, den 11 mars, valde Trafikverket att häva entreprenören som bygger tunnlarna under Lovön. Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö. Vid händelsen meddelade Trafikverket att vi i dagsläget inte kan säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få.

I hävningsförklaringen av entreprenören står det även att Trafikverket befarar att entreprenören inte kommer att kunna färdigställa arbetet inom avtalade färdigställandetider. Cirka 40 procent av kontraktstiden har gått och 14 procent av arbetet utförts, vilket befaras få konsekvenser för hela projektet så att E4 Förbifart Stockholm inte kan öppnas enligt plan.

Helhetsbedömning av tidplan

E4 Förbifart Stockholms tidplan bygger på flera delar där det nu pågår arbeten med tunneldrivning och byggandet av trafikplatser, därefter kommer år av installationsarbeten, testning och driftarbeten. Det finns händelser som sker under byggskedet som inverkar på helhetsbedömningen av tidplanen. Det vi bland annat kan se i dag är att tunneldrivningen, sett till hela projektet, inte går i den takt vi planerat för. Helhetsbilden av tidplanen planeras bli klar under sommaren 2019.

Budget

Vår bedömning i dag, tre år in i byggskedet, är att projektets totala kostnad hålls inom angiven budget. Däremot kan kontraktet för entreprenaden vid Lovön komma att öka i kostnad i förhållande till den entreprenör som hävts. Förberedande arbeten inför upphandling av ny entreprenör på Lovön pågår.