Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket häver kontraktet med entreprenören för tunneldelarna på Lovön i projekt E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med LSAB (Lovön Samverkan AB), den entreprenör som bygger tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö.

Måndag den 11 mars meddelades entreprenören om hävning av kontraktet. Trafikverket anser att entreprenören brister i sitt arbetsmiljöarbete.

– Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm enligt tidplanen, till rätt kostnad och till rätt kvalitet på ett sätt som innehåller kraven på en säker arbetsmiljö. En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att en ny upphandling skapar bättre förutsättningar för leverans av det återstående arbetet, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.

Nästa steg är att Trafikverket gör en ny upphandling av de återstående arbetena. Vi kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm, men målet är att fullfölja projektet på ett framgångsrikt vis med en annan leverantör och minimera tids- och kostnadspåverkan.

Trafikverket och ett konsortium bestående av företagen Vianini Lavori S.p.A och Cooperativa Nuratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa har ingått två entreprenadkontrakt. I dessa entreprenadkontrakt är Trafikverket beställare och konsortiet entreprenör. Avtalet tecknades den 2 augusti 2016 och kontraktssumman är cirka 3,5 miljarder kronor. Entreprenadkontrakten har för konsortiets räkning övertagits av Lovön Samverkan AB (LSAB) som är generalentreprenör för delprojekt Tunnel Lovö i E4 Förbifart Stockholm.

I de två entreprenaderna (norra respektive södra Lovön) ingår att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar för utlastning av tunnelberg, två arbetstunnlar samt ramptunnlar. Cirka 14 procent av tunnelarbetena är färdiga, vilket motsvarar ungefär 2 kilometer tunnel.

Entreprenaderna på Lovön är två av omkring 15 entreprenader i projekt E4 Förbifart Stockholm.

Frågor och svar

Vad innebär att ett kontrakt hävs?
Hävning av ett kontrakt innebär att det inte längre finns ett avtalsförhållande mellan två parter.

Varför sker detta just nu?
Det är ingen enskild händelse som ligger till grund för beslutet. Trafikverket har under en lång tid utvärderat verksamheten och nu landat i att det här är det bästa sättet att nå projektmålen.

Varför häver Trafikverket kontraktet med LSAB?                                                                    
Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö. Trafikverket anser att entreprenören brister i sitt arbetsmiljöarbete.

Blir E4 Förbifart Stockholm försenad nu?
Vi kan i dagsläget inte säga vilka tidskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm, men målet är att fullfölja projektet på ett framgångsrikt vis med annan leverantör och på det viset minimera tids- och kostnadspåverkan.

Blir E4 Förbifart Stockholm dyrare nu?
Vi kan i dagsläget inte säga vilka kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm, men målet är att fullfölja projektet på ett framgångsrikt vis med annan leverantör och på det viset minimera tids- och kostnadspåverkan.

Påverkar detta breddningen av Ekerövägen?
Nej, detta har ingen påverkan på breddningen av Ekerövägen.