Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gjutning av brodelar i Hjulsta sommaren 2019.

Bilden visar gjutningsarbeten på den blivande vägbron i Hjulsta, ett av sommarens utförda arbeten i projekt E4 Förbifart Stockholm.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Detta har hänt längs E4 Förbifart Stockholm i sommar

En öppnad trafikplats, två färdiga brodelar, ett delmål för tunnelarbetet under Mälaren och många betongarbeten. Det är några exempel på sommarens arbeten i E4 Förbifart Stockholm.

Här kan du läsa om några av de arbeten som skett längs sträckan i sommar. Vi börjar söderifrån och går norrut.

Framsteg under Mälaren och delar av ny trafikplats öppnade i södra delen

I Kungens kurva har den nya trafikplatsen på E4/E20, Lindvreten Norra, till delar varit öppen sedan i början av juli. Nu pågår betongarbeten för att bygga betongtunnel, det vill säga tunnel som går ovan jord, som ansluter till den bergtunnel som blev klar under våren.

I Sätra har vi sprängt bort berg inför bygget av en teknikbyggnad för vatten och avlopp. Av 15 000 meter tunnel är nu 11 000 utsprängt och klart i de södra delarna av tunnelsystemet. Vi har nått ett delmål i passagen mellan Sätra hamn och Kungshatt, där vi bygger tunnel under Mälaren. Arbetstunnlarna, som vi bygger parallellt med de blivande huvudtunnlarna, har nu nått fram till Kungshatt. Det gör att vi kan bygga tunnel vidare under Kunghatt mot Lovö.

I tunnlarna på Lovö har vår tillfälliga entreprenör utfört så kallade skyddsarbeten som bland annat består av bortforsling av utsprängda bergmassor, förstärkningsarbeten i tunnlarna, asfaltläggning samt viss tunnelsprängning.

På Ekerövägen, där vi bygger ett körfält för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö, har sommaren ägnats åt markarbeten i höjd med Tillflykten. 50 000 kubik jordmassor har transporterats bort.

Färdiga brodelar, betongjobb och sprängarbete i norra delen

I Vinsta har vi startat sprängningsarbetena inför bygget av av- och påfartsrampen till tunnlarna vid Skattegårdsvägen. Skattegårdsvägen är nu flyttad en bit norrut och vi har påbörjat arbetet med den tillfälliga trafikplatsen på Vinstavägen. Vi har också börjat spränga en öppning för ett ventilationstorn i tunneldelen och återupptagit sprängningarna på delsträckor i tunneln som varit pausade på grund av inläckage.

I Hjulsta har vi kommit vidare med vägbron över Mälarbanan. Den ena huvudbron och rampbron av två blev klara i våras.  I sommar har vi arbetat med brodelar på den andra huvudbron och rampbron. På 23 dygn blev vi klara med den första kritiska etappen av tolv på huvudbron och första etappen av fem på rampbron. I norra Hjulsta, i höjd med Hästa gård, har vi också gjort en hel del betongarbeten, bland annat bottenplattor och väggar och valv i tunneln. Drygt 150 meter betongtunnel är klar.

På trafikplats Akalla har vi arbetat med armering och betonggjutningar i den del som ansluter mot den blivande tunneln. Arbetet fortsätter i högt tempo.

På trafikplats Häggvik har vi arbetat med mark-, vatten- och avloppsarbeten inför armering och gjutning av betongtunneln som ska binda ihop Förbifarten söderifrån med E4 norrgående och avfarten mot Norrortsleden.