Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Framdrift och läge i E4 Förbifart Stockholm i januari

Så här långt har vi kommit i januari 2020. Här följer en sammanfattning av framdriften och läget i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Kungens kurva

Längst i söder mellan Bredängs trafikplats och Vårby backe bygger vi av- och påfarter till och från trafikplatserna och tunnlarna mot E4 Förbifart Stockholm.

När vägarna breddas måste vi bland annat bygga en ny gång- och cykelbro. Just nu arbetar vi med att gjuta brostöden inför att den nya gång- och cykelbron ska lyftas på plats i Vårby backe. Det kräver en extra kraftfull lyftkran som levereras i delar och monteras på plats.

Mellan körfälten i höjd med Heron City och Ikea fortsätter vi arbetet med att gjuta betongtunnlar och tråg för in- och utfarter till E4 Förbifart Stockholm.

Längs Bredängsrakan i höjd med Smista allé och Storsätragränd sätter vi spont som stödmur inför att vi ska bygga uppfarten från E4 Förbifart Stockholm till E20 mot Stockholm via Essingeleden och nedfarten norrut. Arbete med spontning kan bullra och störa.

Tunnlarna i Skärholmen/Sätra

Inom kort har vi sprängt ut allt berg i tunnlarna mellan Skärholmen och Sätra. Mycket arbete återstår med att montera brunnar, avlopp och ledningar samt täta och klä in tunneln. Vi har påbörjat arbetet med att bygga och installera en mottagningsstation för el, vatten och avlopp.

Från Sätra spränger vi oss vidare under Mälaren och ön Kungshatt i riktning mot Lovö.

Tunneldelarna på Lovön

Vår tillfälligt kontrakterade entreprenör utför skyddsarbeten som bland annat består i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort bergmassor, asfaltera arbetstunnlarna samt sprängningsarbete.  Vi arbetar också med att förbättra logistikkedjan. Vi monterar ett nytt transportband och byter ut bergkrossar.

Ekerövägen

Vid den tillfälliga cirkulationsplatsen vid blivande trafikplats Tillflykten är marksprängningarna klara och nu pågår krossning av berg. Vi återanvänder materialet i anläggandet av en tillfällig väg i höjd med Edeby. Vid Lindö tunnel borrar och spränger vi för det nya tunnelröret. Sprängningarna sker på fasta tider vardagar kl. 10 och 14. I samband med sprängningarna stoppas trafiken i båda riktningarna.

Vinsta – väg och tunnel

Vid Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen gör vi stora ledningsomläggningar och spränger berg för vägen som ska ansluta till tunnlarna.

I tunnlarna har vi gjort områdets första genomslag. Det innebär att det nu blivit en sammanhängande tunneldel mellan Skattegårdsvägen och Johannelunds T-bana. Arbete med att montera brunnar, avlopp och ledningar samt täta och klä in tunneln pågår.

En och samma tunnel efter genomslaget.

Hjulsta

Vid Vålberga har vi återupptagit bergarbetena med ytliga tunnelsprängningar som hörs, märks och känns. I Hjulsta och vid Hästa gård gjuter vi betongtunnlar och broar. Våra trafikpåverkande arbeten i Hjulstarondellen är nästan klara. Formen för huvudbron går nu nästan hela vägen över cirkulationsplatsen. Formen ska flyttas tre gånger till innan den är helt färdiggjuten.

Akalla

Vi fortsätter med våra gjutningsarbeten och beräknar färdigställa betongtunneln under våren. Vi bygger även vatten- och avloppsanläggningar för hantering och rening av vägvatten.

I mitten av februari räknar vi med ytterligare ett genomslag. Då beräknas bergtunneldelen under Hansta möta övergången till betongtunneln vid Akalla. Då ska de fogas samman med så kallade inslagsvalv.

Häggvik

Längst uppe i nordväst arbetar vi vidare med att bygga nya vägar och broar för kommande av- och påfarter. För att kunna göra det flyttar vi de befintliga vägarna och gör flera vägomläggningar.

Vi bygger stödmurar, bullerplank, lägger om fjärrvärme och utför permanenta och tillfälliga vatten- och avloppsarbeten.

Läs mer om Störningar under byggtiden