Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Intensivt gjutningsarbete vid trafikplatserna, bygge av vägar, broar, gång- och cykelvägar och fortsatt framåt med bygget av bergtunnlarna. Här får du en inblick i arbetet i de norra delarna.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatt framåt med bygget av bergtunnlarna i norr

Intensivt gjutningsarbete vid trafikplatserna, bygge av vägar, broar, gång- och cykelvägar och fortsatt framåt med bygget av bergtunnlarna. Här får du en inblick i arbetet i de norra delarna av tunnel i E4 Förbifart Stockholm.

Med tunnelbygge på nio olika ställen i tunnlarna tar vi oss fram cirka 70 meter i veckan. Under årets första sex veckor sprängde vi ut cirka 500 meter ny tunnel. Det är lika lång sträcka som det är mellan Drottninggatan från Sergels torg till Riksdagshuset.

Att spränga och bygga en tunnel kallas att driva tunnel, eller tunneldrivning. Tunneln drivs framåt i cykler med sju moment i varje cykel. Genom att upprepa momenten driver vi tunneln framåt, 5-15 meter per vecka. Läs gärna mer om de olika momenten i tunneldrivningen här!

Kartor som visar var vi jobbar just nu i norra delen av E4 Förbifart Stockholm:

Nästan 60 000 kubikmeter berg har lastats ut ur tunnlarna under dessa veckor. Om vi skulle fylla upp hela Yttre borggården på Stockholms slott med den mängden skulle det ligga ett 15 meter högt lager med bergmassor på platsen.

Två genomslag i huvudtunnlarna i januari och februari

Även två genomslag har gjorts under årets första veckor. I slutet av januari gjordes ett genomslag i en av huvudtunnlarna mellan Skattegårdsvägen och Packstensgränd. Det var sista sprängningen i huvudtunneln som går under Skattegårdsvägen.

Det som tidigare varit två separata tunnlar, från Johannelund respektive från Skattegårdsvägen/Förrådsgränd, möts nu under marken (ungefär i höjd med Packstensgränd, Vinsta) och bildar en sammanhängande tunnel. Den aktuella tunneln är den som vid trafiköppnade kommer leda norrut mot Häggvik.  Nästa genomslag gjordes i början av februari i en av huvudtunnlarna som går från Akalla till Hjulsta.

Ett så kallat genomslag är när man spränger mellan där två fronter som möts nere i berget.

Genomslagen tunnel med stenar i.
I slutet av januari gjordes ett genomslag i en av huvudtunnlarna mellan Skattegårdsvägen och Packstensgränd. Det var sista sprängningen i huvudtunneln som går under Skattegårdsvägen. Ett så kallat genomslag är när man spränger mellan där två fronter som möts nere i berget. Det, som tidigare varit två separata tunnlar, från Johannelund respektive från Skattegårdsvägen/Förrådsgränd möts nu under marken (ungefär i höjd med XL bygg) och bildar en sammanhängande tunnel. Den aktuella tunneln är den som vid trafiköppnade kommer leda norrut mot Häggvik. 
Här har vi sprängt och grävt för att kunna drar fram ledningar för vatten, avlopp och el som ska användas när tunneln är klar. 
En stoppvall byggs för en av våra mätdammar. I en mätdamm samlas det vatten som finns i tunneln. På så sätt kan vi mäta och kontrollera den mängden vatten som läcker in i tunneln.  
Gjutning pågår vid en av de utrymningsvägar som kommer finnas i tunnlarna. Utrymningsvägar kommer finnas var 100:e meter i huvudtunnlar och var 150:e meter i på- och avfartstunnlar.  
Även här pågår gjutning för en utrymningsväg  
Här jobbar vi med att "klä" in ramptunneln vid Skattegårdsvägen  

Inklädd_tunnel_TunnelNorr.jpg