Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gamla spår och nya vägar - arkeologi i E4 Förbifart Stockholm

En förkristen kultplats och nordens största fynd av amulettringar. Nu finns en populärhistorisk publikation om de arkeologiska utgrävningarna som gjordes i Hjulsta, Hästa och Hansta på Järvafältet innan vi började bygga E4 Förbifart Stockholm.

Kulturmiljölagen säger att lämningar måste undersökas innan man bygger nytt. Länsstyrelsen beslutade om utgrävningarna som skedde innan byggstarten av E4 Förbifart Stockholm och gav efter anbudsförfarande uppdragen till fyra olika firmor/stiftelser. Trafikverket betalade för utgrävningarna och arkeologen Andreas Forsgren på Stiftelsen Kulturmiljövård har sammanställt en publikation om resultatet.

År 2015–2017 gjordes utgrävningarna på sex platser mellan Hjulsta och Akalla. Man hittade framförallt järnålderslämningar, men man påträffade även lämningar från flera andra tidsperioder under utgrävningarna.

Arkeologen Andreas Forsgren, Stiftelsen Kulturmiljövård. 

- Vi visste att det fanns gravar, de syns som puckelpister i landskapet, en ofta ganska stor samling med gräsbevuxna små kullar, vardera kulle ofta sisådär 4-8 meter i diameter. Men vi visste inte att vi skulle hitta en förkristen kultplats, en så kallad ”harg”, säger Andreas Forsgren, arkeolog och kulturarvspedagog på Stiftelsen Kulturmiljövård.

Utgrävningar i Hjulsta under 2016. 

Nordens största fynd av amulettringar

På kultplatsen som man hittade söder om trafikplats Hjulsta gjorde man ett fynd av amulettringar av järn som visade sig vara det största fyndet i Norden. 

-  Vi var ungefär 25 arkeologer med två grävmaskiner som jobbade. Det är alltid kul att gräva och undersöka. Järvafältet är enormt fornlämningsrikt, och det finns väldigt många andra järnålderslämningar över större delen av Sverige. Det är fyndet av det stora antalet amulettringar som sticker ut, säger Andreas Forsgren.

Vi hittade knappt 200 amulettringar i Hjulsta. De tycks inte ha haft någon praktisk funktion under den tid de tillverkades och användes, på 600- och 700-talen utan verkar vara gjorda i syfte att offras. Flera hade hängen som kan ha symboliserat önskningar om tex god skörd eller god stridslycka.

Några av de ca 200 amulettringarna som hittades under utgrävningarna i Hjulsta. 

Publikation om de arkeologiska utgrävningarna

Senare i år kommer vi att erbjuda en föreläsning av Andreas Forsgren. I hans uppdrag ingår att berätta om fynden och utgrävningarna och han håller föredrag på skolor, föreningar och äldreboenden i närområdet. Vi har tryckt Gamla spår & Nya vägar och den är distribuerad till bibliotek, föreningar och skolor och man kan få ett exemplar gratis om man är intresserad.

Publikationen har tagits fram av Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) i samarbete med Arkeologhuset, Arkeologikonsult (AK) samt Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) och är finansierad av Trafikverket.