Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bygga säkert metoden lanseras i E4 Förbifart Stockholms trafikplatsentreprenader

Trafikverket jobbar dagligen med att skapa säkra arbetsplatser. Vi har en närvarande organisation som stödjer och följer upp. Arbetet handlar även om att löpande utveckla och se över våra arbetssätt och metoder – alla ska komma hem säkert från jobbet.

- Vi kan inte nog poängtera hur viktig en säker arbetsmiljö är i våra entreprenader. Det känns därför väldigt bra att vi hittat en metod som kan hjälpa oss och våra entreprenörer att säkra en god arbetsmiljö, säger Pia Andersson, enhetschef Trafikplatser. Inspirationen har vi hämtat från projekt Mälarbanan och efter att testat metoden i en av entreprenaderna under hösten, så tar vi den vidare i alla trafikplatsentreprenader.

Hur fungerar bygga säkert metoden?

Metoden bygger på att man väljer ut ett antal arbetsmiljöområden för uppföljning utifrån typ av anläggningsarbeten i den aktuella entreprenaden. Samma arbetsmiljöområden följs upp ungefär en gång i månaden och på så sätt kan man se trender. Ex på områden som kan vara aktuella är:

• ställningar
• personlig skyddsutrustning
• tillträdesvägar
• avspärrningar
• damm

Det är enkla direkta kontroller, som till exempel att konstatera om ställningar har fotlister och om de står rätt förankrade. En annan kontroll är att notera hur många anställda som har rätt skyddsutrustning och hur många som inte har det.

I checklistan fyller vi i antalet korrekta och icke korrekta observationer. Listan följer vi upp vid nästa besök, för att se vilka åtgärder som vidtagits. Med utgångspunkt i de ifyllda uppgifterna räknar man ut en procentsats, en Bygga säkert nivå. Målet för E4 Förbifart Stockholm är att procentsatsen ska ligga över 85%.

- Det känns positivt att vi också fokuserar på det som är korrekt, inte bara det som är icke korrekt. Metoden är väldigt visuell. Vi kan följa upp och se trender över tid på flera arbetsplatser och se vart de behövs förbättringar, menar Therese Broström, arbetsmiljöspecialist.

Metoden är ursprungligen utvecklad i Finland och används i Trafikverket sedan tidigare. Projekten Mälarbanan och Ostlänken använder metoden.