Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sprängningar i Vårby backe, Ekerö och Häggvik – syns, hörs och stoppar trafik

Under våren och sommaren pågår sprängningsarbeten ovan jord på flera ställen längst sträckan. Arbetet kommer både höras och synas i ditt närområde och kan komma att påverka framkomligheten i trafiken.

Många av de arbetsområden där vi bygger E4 Förbifart Stockholm ligger intill både mindre lokalvägar och europaväg E4/E20. När vi spränger nära vägar behöver vi av säkerhetsskäl stänga av dem tillfälligt.

Trafikverket arbetar ständigt med att störa så lite som möjligt genom olika åtgärder och anpassade arbetsmetoder. Trots det kan vissa arbeten komma att uppfattas som störande av er som bor och verkar i närheten.

Sprängningsarbeten ovan jord som påverkar trafiken

Vårby backe

I Vårby backe ska väg E4/E20 byggas ut mer fler körfält på nya vägar. Breddningen innebär att vi behöver spränga bort berg intill den befintliga vägen.

När vi spränger behöver E4/E20 stängas av för både södergående och norrgående trafik. Även intilliggande gång- och cykelvägar stängs av.

Avstängningen gäller i tio minuter och sker:

  • Måndag till torsdag klockan: 10:00 och 14:00 (samt kl 19:30 maj-september)
  • Fredagar klockan: 10:00

Läs mer om arbetet i Vårby backe här

Ekerö

Vår entreprenör arbetar sig fram i berget till den punkt där Lindö tunnels andra tunnelrör ska ligga.

I samband med sprängning stoppas trafiken i båda körriktningarna. Trafiken stoppas av säkerhetsskäl och vi ber dig som trafikant att vara uppmärksam på dessa avspärrningar.

Under en period kan sprängningar komma att ske:

  • Måndag till torsdag klockan: 10:00 och 13:00
  • Fredagar klockan: 10:00

Läs mer om arbetet vid Lindö tunnel här

Häggvik

Fram till sommaren kommer det att vara sprängningsarbeten både norr och söder om Häggviks trafikplats och på såväl den västra som den östra sidan om E4 Uppsalavägen. Det är för att dra fram vatten- och avloppsledningar som man, när man stöter på berg, måste spränga. Därför går det inte att i förväg ange vilka veckor eller dagar E4 stängs på grund av sprängningar men så fort det är bestämt går informationen ut på trafikverket.se och i de vanliga kanalerna för trafikinformation.

Under en period kan sprängningar komma att ske:

  • klockan 10.00 och 14.00.

I samband med sprängning stoppas trafiken i som längst 10 minuter.

Följ arbetet i Häggvik här för uppdaterade sprängningstider