Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi i Förbifarten - Fredrik jobbar som arbetsmiljöspecialist på Ekerö

Möt Fredrik som arbetar som arbetsmiljöspecialist i E4 Förbifart Stockholm. Han ansvarar för arbetsmiljöarbetet kopplat till arbetena på Ekerövägen. Här får du en liten inblick i hans vardag och den positiva utvecklingen han ser med arbetet.

Fredrik arbetar som arbetsmiljöspecialist, med ansvar för arbetet på Ekerövägen. Han trivs med sitt jobb som huvudsakligen består av att vara ett stöd för projektledningen, men han är även ett stöd för entreprenörerna i deras arbetsmiljöarbete och i arbetsmiljöfrågor.

– Det som är kul med att vara arbetsmiljöspecialist är att det är utmanande och spännande, ingen dag är den andra lik. Jag känner att jag utvecklas mycket som person genom mitt arbete, säger Fredrik Christensen, arbetsmiljöspecialist.

Arbetet innebär även att fungera som en kontroll och stödfunktion för projektet. Han följer upp och kontrollerar arbetsmiljöarbetet i projektet, håller sig uppdaterad på lagkrav och rutiner och samordnar avvikelsehantering med fokus på olycksrapportering och tillbudsrapportering inom projektet. Fredrik jobbar väldigt tätt med entreprenörernas arbetsmiljöfunktioner.

– Jag ska se till att både vi och våra entreprenörer följer arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och Trafikverkets egna föreskrifter och rutiner. Jag följer upp för att se att alla gör sitt yttersta för att behålla en god arbetsmiljö, säger Fredrik.

Arbetsmiljötänket ökar

Fredrik upplever att arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljötänket hos dem som arbetar i branschen och på byggarbetsplatserna har ökat, vilket han tycker är en väldigt positiv trend. Arbetsmiljö är ett område som ständigt utvecklas och förbättras.

– Vi jobbar med arbetsmiljö för att underlätta och skapa en säkrare arbetsplats för alla. Arbetsmiljö är en väldigt viktig del i, inte bara vår organisation, utan i allas och att få vara med på den resan och förbättra arbetsmiljöarbetet är både viktigt och roligt, säger Fredrik.

Inblick i en arbetsdag 

Arbetsmiljöarbetet på Ekerövägen tycker han fungerar ganska bra. Vid deras skyddsrond, som äger rum en gång per vecka, samlas vi först för att gå igenom punkter från föregående skyddsrondsprotokoll. Sedan leder entreprenören vägen genom olika arbetsområden. Vi tittar på entreprenörens säkerhetsarbete, arbetsmiljöarbete och om det finns några uppenbara brister för dem som arbetar på arbetsplatsen eller allmänheten.

– Några av de få sakerna som jag har stött på hittills är otillräcklig städning av arbetsplatser och avspärrningar. Det handlar både om att det saknas avspärrningar och att man inte tar hänsyn till dem som finns, menar Fredrik.

Arbetsmiljöaktiviteter i projektet

Vi gör olika besök hos entreprenören. Utöver våra skyddsronder så har vi Bygga säkert ronder och regelbundna besök i form av arbetsplatskontroller. Bland annat arrangerar vi också arbetsmiljöseminarium tillsammans med entreprenörerna som är en form av erfarenhetsåterföring och en gång per år har vi på Trafikverket en stand down, där allt arbete stannar upp i femton minuter för att uppmärksamma arbetsmiljöarbetet i hela Sverige.

Viktigt med samordning och kommunikation

Det är väldigt viktigt att samordningen och kommunikationen mellan alla parter fungerar som den ska och att alla tar del av informationen som delges.  Det gäller det att alla är medvetna om riskerna som kan uppstå och att alla hela tiden bär med sig ett säkerhetstänk. Vi måste alltid försöka vara steget före. Tillsammans med projektledning, byggarbetsmiljöspecialister, byggledare, kommunikatörer och många fler ser vi till att allt detta fungerar och vi hjälps åt hela tiden.

– Det som i huvudsak fick mig att börja jobba med arbetsmiljö var att kunna vara med och förändra säkerheten för arbetare, vara med och sprida kunskap om hur vi jobbar säkert och skapar en så riskfri miljö som möjligt att arbeta och vistas i. Jag känner att vi hela tiden gör skillnad, menar Fredrik.