Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi bygger nya hem åt vattensalamandrarna i Hansta naturreservat

Vi genomför flera kompensationsåtgärder i de fem natur- och kulturreservat vi påverkar. Några av dessa åtgärder är nya dammar till vattensalamandrarna och en barriär för att inte riskera att de tar sig upp på vägen.

– Vi har genomfört tre inventeringar av de större vattensalamandrarna i Hansta naturreservat sedan 2015 och de verkar trivas. Antalet salamandrar har inte minskat, säger Maria Stormark, miljöspecialist.

Salamandrar är en familj stjärtgroddjur som ofta, i synnerhet under lektiden befinner sig i vattenmiljöer men som oftast tillbringar vintern nergrävda bland löv eller mull, ovan vatten.

– Vi har byggt en ny damm till salamandrarna och ska bygga tre till. Vi skapar även nya övervintringsplatser för dem och har byggt en barriär så de inte riskerar att ta sig upp på vägen. Vi gör de här kompensationsåtgärderna för att gynna populationen av större vattensalamandrar som redan idag finns i området, berättar Maria.

E4 Förbifart Stockholm påverkar fem natur- och kulturreservat. För att vi ska kunna göra våra arbeten kräver lagen, bland annat miljöbalken och artsskydsförordningen, att vi gör ett antal åtgärder för att ersätta och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i berörda reservat.

– Vi har dispens från artskyddsförordningen när det gäller påverkan på större vattensalamander i Hansta naturreservat i Stockholms stad. Därför behöver vi göra de här kompensationsåtgärderna, säger Maria.

Vad är en kompensationsåtgärd?

Länsstyrelsen kan bestämma att den som fått tillstånd att göra intrång i en naturmiljö ska kompensera för åtgärder som kan skada naturvärden. Det kan ske genom att man återställer miljön, att man skapar nya liknande landskap eller att man ger naturmiljöer ett långsiktigt skydd.

Även åtgärder som berör skyddade arter kopplat till artskyddsförordningen kräver dispens och kompensationsåtgärder.


En av vattensalamandrarna i Hansta naturrestervat.