Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Läget just nu i E4 Förbifart Stockholm

Vi har sprängt ut ca 63% av den totala mängden tunnel i E4 Förbifart Stockholm. En milstolpe är genomförd då den första Mälarpassagen är klar, i Kungens kurva har vi rivit bron i trafikplats Lindvreten och i Akalla är betongtunneln färdiggjuten.

Här sammanfattar vi framdriften och läget i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Kungens kurva

Under sommaren har man i Kungens kurva fortsatt bygget av den nya gång- och cykelvägen mellan Skärholmen och Kungens kurva. Arbetet fortsätter under hösten och i slutet av 2021 ska den vara klar, då i en helt ny och ljusare utformning.

DJI_0408.JPG

Man har även startat monteringen av frånlufttorn och arbetar med berg- och jordschakting och injekterings- och spontarbeten.

I mitten av augusti flyttades påfarten söderut mot Södertälje i trafikplats Lindvreten till nytt temporärt läge och vi har nu stängt av trafiken på vägbron.

I samband med avstängningen öppnade vi den nya gång- och cykelbron över E4/E20 vid Vårby backe som ska ersätta gång- och cykelvägen över trafikplats Lindvreten (som kommer vara stängd under byggtiden som beräknas pågå fram till 2023).

Trafikavstängning på E4/E20 natten mellan 12-13 september då vi rev bro

Vi rev bron mellan Vårby allé och Kungens kurvaleden natten mellan lördag och söndag 12-13 september. Under arbetet med att riva bron var E4/E20 vara avstängd i båda riktningarna och trafiken leddes om.

Helgens rivningsarbete gick enligt plan, att på 10 timmar var vi klara med rivningen av bron i trafikplats Lindvreten. Klockan 08:00 på söndag morgon öppnade vi för all trafik igen på E4/E20.  

Arbetet med att bygga den nya cirkulationsplatsen kan påbörjas

Rivningen av bron var en av pusselbitarna för att kunna börja bygget av den nya cirkulationsplatsen. Vi bygger om för att förbättra trafikflödet i trafikplatsen när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggt. Den nu rivna bron i trafikplats Lindvreten ersätts av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter.

Här kan du läsa mer om rivningen av bron i trafikplats Lindvreten

Lovön/Ekerövägen

På Ekerövägen har vi jobbat med förberedande arbeten inför breddningen av vägen. Ett körfält har varit avstängt sedan i början av sommaren. Vid Tappströmskanalen jobbar man med omledningsarbeten av gång- och cykelväg samt trädfällning och under sommaren har vi även lett om gång- och cykelvägen mellan Tillflykten och Edeby.

Arbete med borttagning av berg vid Lindö tunnel. 

Sprängningsarbeten pågår både i höjd med Edeby och vid Lindö tunnel. I samband med sprängningarna stoppas trafiken i båda körriktningarna. Trafiken stoppas av säkerhetsskäl och vi ber dig som trafikant att vara extra uppmärksam på avspärrningar.

Vinsta

Efter en intensiv byggsommar väntar nu en lika intensiv bygghöst i Vinsta. Under sommaren avslutades arbetet med fjärrvärmeomläggningarna i området och i slutet av augusti skedde inkopplingen vilket innebär att fjärrvärmen nu är i drift.

Mellan september i år och 2022 leder vi om Bergslagsvägen för att komma åt att utföra markarbeten. Det innebär att infarten till Coop från Bergslagsvägen är stängd för gott. Under september och oktober kommer vi att utföra spontningsarbeten framför Coop för det som så småningom ska bli en gång- och cykeltunnel under Bergslagsvägen. Senare i höst väntar pålningsarbeten nedanför Viltorpsbacken.

En av våra viktiga milstolpar är att bygga klart inslagsvalven till tunnlarna. Inslagsvalven är det som binder ihop bergtunnlarna med betongtunnlarna så att det blir en sömlös övergång dem emellan. Om arbetet flyter på som planerat är de klara i mitten av november.

I tråget vid den kommande nedfarten fortsätter arbetet med form- och armering av väggar och gjutning av betongtunnelns bottenplattor. 

Hjulsta

Vi har gjutit alla 8 kantbalkar på sträckan över Mälarbanan, under tiden järnvägen var avstängd under sommaren. Det var tidspressat, men alla arbeten inklusive återställning av kontaktledning blev klara med god marginal. Arbetet med kantbalkarna på bron kommer fortsätta under hösten.

hjulsta.jpg

Betongarbeten för inslagsvalven och norrgående betongtunnel pågår. Bergschakt och krossning pågår på ”fastmarkskullen” norr om E18. 

I höjd med Hästa gård arbetar man bland annat med armering och form vid inslagsvalven och för väggar i betongtråget. 60 meter återstår. 

Hästag.jpg

Akalla

Arbetet har rullat på i Akalla under sommaren och i slutet av juli blev betongtunnelns anslutning till Akalla bergtunnel klar. Återfyllnadsarbeten ovanpå betongtunneln är i full gång.

IMG_4256.JPG

Hela vägen från Trafikplats Akalla fram till betongtunneln har asfalterats och vägbyggandet går vidare genom att vi monterar barriärer och räcken i tråget samt i ramperna upp och ner från cirkulationsplatsen över E4:an.

IMG_3784.JPG

Den jordförankrade stödmuren är en gabionmur som vi fyllt med krossmaterial från det utsprängda berget, i samma röda nyans. Den bygger vi på västra sidan av rampen som gräns mot Hansta naturreservat, och den ska bli klar i september.

IMG_4043.JPG

Häggvik

På västra sidan av E4 Uppsalavägen och Norra Kolonnvägen, schaktar, gräver och spränger man för att senare kunna bygga vidare på vägen från mynningarna på betongtunneln och söderut mot Trafikplats Akalla. Betongtunneln kan byggas helt färdigt med den omläggning av E4 som har och kommer att genomföras.

Arbetet med de två betongtunnlarna som gjuts i Häggvik blir klara senare i höst. Efter passagen under E4 fortsätter vägen i bergskärningen under Norra Kolonnvägen ner mot tråget och betongtunneln i Akalla och bergtunneln. Norra Kolonnvägen stängs tillfälligt vid sprängningsarbeten.

Norra Kolonnvägen har lagts om i en tillfällig sträckning. Den tillfälliga vägen går i en liten krok väster om ordinarie sträckning. Därmed har byggandet av en bro som Norra Kolonnvägen ska gå på över nya E4 Förbifart Stockholm inletts.

Senare i höst blir det flera trafikomläggningar i Häggvik, norrgående E4 ska läggas om över den nybyggda Knistabron som delvis är färdigställd och som då kommer användas av trafiken E4 Uppsalavägen i båda riktningarna.

Vägen läggs troligtvis om i slutet av året och sent i höst kommer även Knistaporten att stängas. I Knistaporten går trafiken idag på en vägbana som regleras av trafikljus mellan Norra Kolonnvägen och Häggvik. När allt är klart ska trafiken genom Knistaporten ha en passage med gång- och cykelväg i varje riktning under E4 Uppsalavägen.

Arbetet i tunnlarna

Just nu har vi sprängt ut 63 procent av den totala bergtunneln. Det är cirka 3,8 mil av nästan 6 mil bergtunnel. Allt utsprängt berg från E4 Förbifart Stockholm motsvarar volymen på 11 Globen. Totalt har vi nu sprängt ut ca 4 360 000 kubikmeter berg. Det motsvarar ungefär 7 Globen.

De den norra delen av tunneln är ca 74 % av berget uttaget. I bergtunnlarna i området under Hässelby är tunnelsprängningar under området norr om Grimstaskogen. Där jobbar man nu även nattetid med borrning och skrotning av berg.

Inklädnad av tunnel under Hässelby. 

En milstolpe nådd

70 meter under Mälaren mellan Sätra varv och Kungshatt är 200 meter tunnel nu färdigsprängd. Den är den första av tre Mälarpassager som är klar. Trafikverket har här genomfört ett av sina hittills mest komplexa arbeten inom projektet.

malarpassagen.jpg

I den södra delen av tunneln har vi sprängt ut ca 13 900 meter berg och ca 900 meter återstår.

Vad händer när sprängningsarbetet är klart?

På flera ställen längs sträckan har vi påbörjat nästa steg i arbetet under mark för att bygga en trygg och säker tunnel.

Bild1.jpg

Under hösten fortsätter arbetet med mark, VA – kanalisation, tunnelväggar, betongarbeten och tunneltak i tunnlarna.

kalvastatunnel.jpg

Nu har portalelementen till tunneldelen som går från Bergslagsvägen mot Häggvik levererats. Cirka 446 ska monteras på sträckan.

Se filmen om vad vi arbetar med när sprängningsarbetet är klart: