Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Läget just nu - E4 Förbifart Stockholm

I E4 Förbifarts Stockholms tunnlar har vi sprängt ut ca 67% av den totala mängden tunnel och på våra 6 stora trafikplatser är ca 58 % av arbetet klart. Här sammanfattar vi framdriften och läget i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Kungens kurva

Under hösten har man i Kungens kurva fortsatt arbetet med betong och markarbeten i schaktet mellan körfälten på E4/E20.

DJI_0715 2.JPG

Vi har fortsatt med  återfyllningsarbeten vid sidan av och ovanpå betongtunnlarna och fläktstationen uppe på tunneln har börjat ta form.

2020-10-01 (5).JPG

I september gjorde man den sista gjutningen av väggarna i mittdelen i den nya gång- och cykelvägen mellan Skärholmen och Kungens kurva. I slutet av 2021 ska den vara klar, då i en helt ny och ljusare utformning.

DJI_0625.JPG

Den befintliga bron i trafikplats Lindvreten revs under 10 intensiva timmar i september. Rivningen av bron var en av pusselbitarna för att kunna börja bygget av den nya större cirkulationsplatsen med nya av- och påfarter som nu pågår.

Här kan du läsa mer om rivningen av bron i trafikplats Lindvreten

FSE215_2.JPG

Arbetet med av- och påfartsramperna från- och till bergtunnlarna pågår på bägge sidor om E4/E20 på Bredängsrakan. Spontarbetena är i stort klara och bergschakten närmar sig de två bergpåslagen.

Under hösten och vintern fortsätter arbetet med E4 Förbifart Stockholm längs sträckan mellan Bredängs och Vårby trafikplats.

En del arbeten avslutas och nya arbeten påbörjas, se här vad som är på gång i Kungens kurva.

Lovön/Ekerövägen

På Ekerövägen har breddningen av vägen startat och inom kort är arbetena igång längs hela sträckan.

Ekerövägen.jpg

Just nu pågår bland annat breddning av Ekerövägen mellan Ekerö möbler och cirkulationsplatsen vid Tappström. Vid Tappström gör vi även förberedande arbeten för ny gång- och cykelpassage under Färentunavägen. Vi höjer upp marknivån där den nya cirkulationsplatsen ska byggas och förbereder inför arbetet med den nya gång- och cykelpassagen under Färentunavägen.

Lindö tunnel. 

 

För drygt ett år sedan påbörjade vi arbetena inför byggandet av tunnelröret bredvid Lindö tunnel. Det nya tunnelröret kommer att rymma två körfält för trafiken i riktning mot Ekerö. Den 13 oktober startade själva tunnelsprängningarna och nu är ca 10 meter utsprängt.

Vinsta

Mellan september i år och 2022 leder vi om Bergslagsvägen för att komma åt att utföra markarbeten. Två av tre etapper av omläggningar är utförda och arbetet med grundläggning och markförstärkning fortsätter.

Vinsta.jpg

Under september och oktober har vi utfört spontningsarbeten framför Coop för det som så småningom ska bli en gång- och cykeltunnel under Bergslagsvägen. Under hösten/vintern börjar pålningsarbeten nedanför Viltorpsbacken.

En viktig milstolpe för trafikplats Vinsta har checkats av då inslagsvalven till tunnlarna är klara vid Skattegårdsvägen.

20201030_105308.jpg

Inslagsvalv kallas den betongkonstruktion som binder samman betongtunnel och bergtunnel med varandra. En sömlös övergång som inte kommer att märkas när tunnlarna tas i bruk.

I tråget vid den kommande nedfarten fortsätter arbetet med form- och armering av väggar och gjutning av betongtunnelns bottenplattor. 

Hjulsta

På södra sidan om E18 i Hjulsta har arbetet med betongtunnlarna och inslagsvalven fortsatt under hösten. Snart är båda inslagsvalven klara även här.

Hjulsta2.jpg

Den 2 november öppnade vi gång- och cykelvägen mellan Barkarby-Spånga i permanent standard, men vi kan komma att behöva stänga av gång- och cykelvägen igen under 2021 på grund av kommande produktion.

Hjulsta cykel.jpg

Arbetet med kantbalkarna på bron har fortsatt under hösten och på ”fastmarkskullen” norr om E18 har vi jobbat med bergschaktning och krossning av berg.

På norra sidan av Hjulsta i höjd med Hästa gård har man under hösten bland annat arbetat med armering, form och gjutningar i inslagsvalven.

hjulsta norra.png

Ett inslagsval är klart och det andra planer man att gjuta under november. Nu fortsätter arbetet med betong, formvagn och trågväggar.

Hjulsta norra 3.jpg

Akalla

I trafikplats Akalla har vi bland annat jobbat med övertäckning av betongtunneln som ansluter till bergtunneln, asfaltering, bygget av gabilonmurar och på  flera ställen även påbörjat visst återställningsarbete med till exempel planering av växter.

Akalla.jpg

Även om trafikplatsen på ytan börjar se klar ut dröjer det innan den kan öppnas för trafik. Nästa fas är arbetet med alla tekniska installationer. Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik, det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030.

Häggvik

Under hösten har flera trafikomläggningar skett i Häggvik. I början av november stängdes Knistaporten av och kommer vara stängd för biltrafik till juli 2021. I Knistaporten gick trafiken på en vägbana som regleras av trafikljus mellan Norra Kolonnvägen och Häggvik. När allt är klart ska trafiken genom Knistaporten ha en passage med gång- och cykelväg i varje riktning under E4 Uppsalavägen.

Image.jpg

Under vecka 48 görs arbeten på E4 före avfarten mot Häggviks handelsområde och Norrortsleden som begränsar framkomligheten.

Läs mer om arbetet i Häggvik här.

Arbetet i tunnlarna

Vi har nu sprängt ut ca 67 procent av den totala bergtunneln. Det är cirka 4 mil av nästan 6 mil bergtunnel. Allt utsprängt berg från E4 Förbifart Stockholm motsvarar volymen på 11 Globen. Totalt har vi nu sprängt ut ca 4 630 000 kubikmeter berg. Det motsvarar ungefär 7 1/2 Globen.

Södra delen av tunnlarna

Under hösten har vi fortsatt att driva tunneln framåt under Kungshatt och det är nu ca 200 meter kvar tills allt sprängningsarbete är klart på sträckan. I Skärholmsdelen fortsätter arbeten med betong, inklädnad, VA- och markarbeten. 

tunnel söder.jpg

Tunnlarna under Lovö

Sedan den nya entreprenören tillträdde i början av september har man sprängt ut ca 540 m tunnel på norra och södra Lovö.

lov tunnel.jpg

Norra delen av tunnlarna

I de norra delarna av tunnlarna är vi nu i höjd med Grimsta IP och spränger ut de tunnlarna som ska gå under Hässelby. Under hösten har vi haft flera genomslag i tunnlarna och precis som i södra delen av tunnelsystemet arbetar man även med betong, inklädnad, VA- och markarbeten. 

tunnel norr.jpg