Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Läget just nu i E4 Förbifart Stockholm - januari/februari

I E4 Förbifarts Stockholms tunnlar har vi sprängt ut ca 70% av den totala mängden tunnel och på våra 6 stora trafikplatser är ca 63 % av arbetet klart. Här sammanfattar vi framdriften och läget i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Öppnar för trafik 2030

När vi sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna klart börjar nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer.

Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik, det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030.

Läs mer om de säkerhetslösningar och tekniska system som skapar en trygg resa för trafikanten och som installeras efter att bergtunnlarna är utsprängda. 

Kungens kurva

Den 29 januari stängdes avfarten söderut från E4/E20 i Trafikplats Vårby. Detta gjordes av trafiksäkerhetsskäl och för att kunna ta nästa steg i arbetet. Trafiken hänvisas till trafikplats Fittja.

Avfarten söderut från E4/E20 i Trafikplats Vårby är nu stängd. 

Strax söder om Bredängs trafikplats, där på- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm kommer ligga arbetar man just nu med vajersågning av berg. Det är en skonsam metod mot just vibrationer och en relativt tyst metod för att lossa berg.

vajer.jpg

Vajersågning minskar ljudpåverkan

Metoden vajersågning innebär att man sågar ett snitt i berget med en vajer, vilket gör att bergytorna frigörs från varandra. Vajern sågar berget ovanifrån i sektioner. Trissorna på maskinen drar ner vajern i förborrade hål.

Förutom maskinljud så avger vajersågningen ett lågt susande ljud som hörs mest när sågningen startar uppe vid ytan. Påverkan blir på så sätt lägre för dig som bor eller rör dig i närområdet.

Sätra/Skärholmen

Under jord fortsätter arbetet med att klä in tunneln i Sätraområdet. Man jobbar bland annat med mark och VA- och betongarbeten.

sätra.jpg

Under Kungshatt börjar man närma sig entrepenadgränsen vilket innebär att allt tunnelberg snart är utsprängt mellan Skärholmen och Kunghatt.

Här kan du följa arbetet  i tunneln under Skärholmen/Sätre via framdriftkartor som uppdateras var annan vecka.

Lovön/Ekerövägen

Nu har vi nått ett skede i ombyggnaden av Ekerövägen där vi bygger längs hela sträckan.

ekerösaml.jpg

På Lindö, mot Tappström, pågår arbeten på båda sidor om Ekerövägen. Ett körfält är öppet i vardera riktningen en del av sträckan.

För närvarande pågår förstärkningsarbeten, när vi installerar så kallade KC-pelare (kalk cement-pelare). En borrmaskin borrar djupa hål längs vägen. Hålen fylls sedan upp med en blandning av kalk och cement som stelnar och gör så att marken sedan klarar av belastningen från den ombyggda Ekerövägen.

Ekeröv.jpg

Det nya tunnelrör som byggs invid Lindö tunnel ska användas av trafiken i riktning mot Ekerö. I januari hade vi sprängt ut 50 meter, vilket är en tredjedel av tunnelrörets längd. Det tar ungefär 100 dagar att spränga ut resterande 100 meter.

ekerö.jpg

Läs mer om arbetet på Ekerövägen här

tunnel lovö.jpg

I tunnlarna under Lovö har vi nu sprängt ut ca 1500 meter tunnel.

Här kan du följa arbetet  i tunneln under Lovö via framdriftkartor som uppdateras var annan vecka.

Vinsta

vinsta 3.jpg

Bergschakten för den nya gång- och cykelvägen vid Bergslagsvägen påbörjades i slutet januari.

Vinsta.jpg

Under januari påbörjades gjutningen av det första valvet i ramptunneln i Vinsta.

I den norra delen av tunnlarna är all tunnel utsprängt under Kälvesta/Vinsta och vi fortsätter med tunnelsprängning under Grimsta.

Här kan du följa arbetet i tunneln i norra delen via framdriftkartor som uppdateras var annan vecka.

Hjulsta

hjulsta.jpg

I Hjulsta fortsätter gjutningsarbeten med betongtunnlarna och fläktstationen.

hjulstabro.jpg

Arbetet med att gjuta kantbalkar är klart på rampbroarna, på huvudbroarna fortsätter arbetet.

flybild hjulstanorra.jpg

På norra sidan av E18 i höjd med Hästa gård planera man att gjuta den sista monoliten i södergående betongtunnel under vecka 8. Armering- och formarbetet fortsätter. Entreprenören arbetar även med återfyllnadsarbeten kring betongtunnlarna.

Akalla

akalla bergtunnel.jpg

Arbetet med tunnelsprängning i Akalla bergtunnel fortsätter.

Här kan du följa arbetet  i Akalla bergtunnel via framdriftkartor som uppdateras var annan vecka.

akalla.jpg

I Akalla jobbar det med injektering i inslagsvalven och man fortsätter arbetet med återställning och kanalisationsarbeten, finplanering och växtarbeten och släntarbeten.

Häggvik

knista.jpg

I Häggvik har vi rivit båda broarna i Knistaporten.

Image2.jpg

Vi arbetar med färdigställande av betongtunnlar under E4 och anslutande stödmur mot tunnlarna. Under vecka 7 öppnar Knistaporten för gång- och cykeltrafikanter igen.

Öppnar för trafik 2030

När vi sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna klart börjar nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer.

Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik, det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030.

Läs mer om de säkerhetslösningar och tekniska system som skapar en trygg resa för trafikanten och som installeras efter att bergtunnlarna är utsprängda.