Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ett livsverk - Mats Broman berättar om sitt arbete som arkitekt på Trafikverket och E4 Förbifart Stockholm

Med 26 år i Trafikverkets tjänst hinner man med mycket. Mats Broman har arbetat med alla sorters anläggningar på Trafikverket. Vägar, broar, gestaltningsprogram, utformning av tunnlar och nu senast arbetet med E4 Förbifart Stockholm.

- Jag har arbetat som arkitekt Trafikverket i 26 år med utformning av anläggningar, vägar, broar och tunnlar med mera. Redan då arbetade jag med grunderna till E4 Förbifart Stockholm. Det är ett mycket givande arbete, oerhört inspirerande! Annars hade jag inte varit kvar i alla år! Det här är mitt livsverk kan man säga, säger Mats Broman.

Vad gör en arkitekt på Trafikverket?

- Trafikverket skapar miljöer som människor vistas i och påverkas av. Upplevelsen av anläggningarna ska vara positiv, och vi ska hålla hög klass på arkitekturen. Jag som är arkitekt har som uppgift att se både till helheten och detaljerna och ha användarnas perspektiv i fokus. Vi går på tvärs genom alla teknikområden och hanterar den mänskliga användningen och upplevelsen av det vi bygger.

Vad har du arbetat med, och vad gör du nu?

- Jag började 1995 på dåvarande Vägverket och var då med om att ta fram ett gestaltningsprogram för hela den Yttre tvärleden, som omfattar Norrortsleden, E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn. Det gestaltningsprogrammet ligger till grund för det vi bygger idag. Jag har även arbetat med bland annat Södra- och Norra länken. Mina uppdrag idag är i huvudsak E4 Förbifart Stockholm och Mälarbanan.

Hur arbetar du som arkitekt med dessa jätteprojekt?

- Att anlägga en motorväg som E4 Förbifart Stockholm innebär att vi inverkar på befintlig miljö. Mitt uppdrag är att infoga de här stora anläggningarna i omgivningarna och inlemma dem i de existerande miljöerna på ett så bra sätt som möjligt. Vi måste till exempel både sätta oss in i trafikanternas upplevelse och de utomstående betraktarnas. Vi påverkar många när vi bygger våra anläggningar. Målet är att den påverkan framförallt ska tillföra något som är positivt, och att vi lyckas utforma och inlemma anläggningarna väl, för en god upplevelse.

- Den långsiktigt hållbara ambitionen är att vi som samhällsbyggare ska göra något som är positivt och som upplevs positivt, säger Mats Broman.

I bild syns ett flertal cyklister och gångtrafikanter som passerar genom tunneln en solig vårdag då träden blommar i rosa.

 

Tre exempel på arkitektens arbete i E4 Förbifart Stockholm


Formgivning av luft och ljusinsläpp i gång- och cykelpassagen i Kungens Kurva

Med den nya lösningen i gång- och cykelvägen mellan Skärholmen och Heron city öppnar vi upp passagen. Ellipsformen i mitten av gång- och cykelpassagen fungerar både som ett ljusinsläpp och en grön lunga. Den ska vara säker och ska kännas trygg att passera igenom, med luft och ljus i mitten.

Valet av en oval ellipsform styrdes i första hand av placeringen av gång- och cykelvägen i förhållande till motorvägen, som gjorde att vi kunde bygga två kortare tunnlar med ett grönt ”andrum” i mitten, istället för en lång tunnel.

Ellipsen kaklas med gråvita melerade klinkers av högsta kvalitet. Materialet är beständigt och ger en förhöjd ombonad känsla. Klinkern är lätt att underhålla och rengöra och den klarar alla krav på både värme, kyla och snö. 

Det elipsformade ljusinsläppet fotograferat i maj 2021 och nedanför i illustration. 

Formgivning av teknikhus

Längs sträckningen av E4 Förbifart Stockholm uppför vi ett antal olika teknikbyggnader. Mats Broman har varit delaktig i att ta fram ett gestaltningsprogram för teknikbyggnaderna. De får gemensamma nämnare, ett eget formspråk som man ska kunna associera med vägen och verksamheten i som bedrivs i byggnaderna. Man ska förstå att de är teknikbyggnader.

Vi omhändertar även de här ytorna med omsorg och eftertanke. Teknikhusen blir inte identiska utan ska få olika färgsättning och kläs med en speciell betong, och man ska förstå att de hänger samman när man kör längs med vägsträckningen.

Formgivning av tunnlarna

Vi har tre ledstjärnor för konstnärlig och arkitektonisk gestaltning för tunnlarna i projektet E4 Förbifart Stockholms: Trygghet, säkerhet och attraktivitet.

- Utformningen av tunnelsystemet styrs av ett omfattande säkerhetskoncept. Tunnlarna ska vara säkra och kännas trygga. Men vi sticker ut hakan lite för vi ska även göra tunnlarna attraktiva och det är ingången till hela tunnelprojektet. Vi ska skapa händelser och variation framförallt genom belysning, som motverkar monotoni, exempelvis genom ”ljusinsläpp” vid ventilationstornen som får en persienneffekt med ljus som ”silas in” i tunneln, säger Mats Broman arkitekt på Trafikverket.

Vid trafikplatsernas av- och påfarter placeras konstverk. Som vanebilist i tunnlarna skapar konstverken rumslig igenkänning på samma sätt som byggnader eller landmärken som man kan orientera sig efter på ytvägnätet.

Utrymningsvägarna har belysta ljusgröna portaler och de kommer att fungera som en slags intermittens, som ger en möjlighet att avläsa hastighet.

Ljusdesignen görs i form av slingor på väggarna som monteras i mönster som följer tunnelns olika krökningar som genererar variation och skapar en slags rytmik i tunneln som håller trafikanterna alerta.

Trafikverkets arkitekt Mats Broman står i gång- och cykelpassagen mellan Skärholmen och Kungens kurva.