Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En person cyklar på en gång- och cykelväg kantat med höstgula träd och buskar.

Här bygger vi för dig som går och cyklar!

Trafikverkets ambition är att skapa möjligheter för en förbättrad infrastruktur för gång- och cykel. Som en del av den målsättningen har vi inom E4 Förbifart Stockholm i uppdrag att bygga nya gång- och cykelvägar samt höja standarden på de som redan finns

Alla ska kunna ta sig fram tryggt och säkert

Vi planerar för att hitta bra och säkra trafiklösningar för alla trafikanter. Alla ska kunna ta sig fram tryggt och säkert på våra gång- och cykelvägar.

Ibland måste alla samsas på en begränsad yta och då behöver vi visa hänsyn till varandra, genom att till exempel anpassa hastigheten, färdas på rätt sida av gång- och cykelvägen och stanna för rött. Ibland måste våra lösningar bli en kompromiss mellan de olika behov som finns. 

Därför bygger vi nya gång- och cykelvägar som är separerade från biltrafiken. På vissa sträckor av gång- och cykelvägarna har vi även separerat fotgängare och cyklister från varandra.

Vi gör vad vi kan för att du ska komma fram smidigt och tryggt. Men innan vi är klara behöver vi ibland stänga av och leda om gång- och cykelvägar. Vi vill hellre ge dig en säker omväg än en farlig genväg!

Fler och förbättrade gång och cykelvägar mellan Kungens kurva och Häggvik

När vi bygger E4 Förbifart Stockholm bygger vi även gång- och cykelvägar. Vi möjliggör nya cykelstråk genom att komplettera och binda ihop gamla.

Till exempel har vi byggt en ny gång- och cykelbro mellan Skärholmen och Kungens kurva som blev klar 2016 samt en ny gång- och cykelväg längs med Akallalänken från Hästa Gård till Hjulsta som blev klar 2018.

Under sommaren blev även den nya gång- och cykelvägen genom Knistaporten i Häggvik och gång och cykelpassagen mellan Kungens kurva och Skärholmen klar.

Här har vi samlat alla de projekt som bidrar till fler och förbättrade gång- och cykelvägar

E4 Förbifart Stockholms bidrar med nya och förbättrade gång- och cykelvägar, broar och tunnlar. Till exempel med en ny gång- och cykelbro mellan Skärholmen och Kungens kurva  som blev klar 2016 samt en ny gång- och cykelväg längs med Akallalänken från Hästa Gård till Hjulsta som blev klar 2018. Under sommaren blev även den nya gång- och cykelvägen genom Knistaporten i Häggvik och gång och cykelpassagen mellan Kungens kurva och Skärholmen klar.