Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mer om bulleråtgärder

Skiss på mätpunkter för bulleråtgärder

Åtgärder enligt krav i arbetsplanen

Trafikverket ska se till att åtgärda bullernivåer (vid ny- eller ombyggnad) då de överstiger 55 dB(A) utomhus vid fasaden och inomhus 30 dB(A), i enlighet med Riksdagens riktvärden. Detta enligt projektets arbetsplan. Buller kan åtgärdas antingen vid källan till bullret med skärmar, det vill säga nära vägen eller vid fastigheterna med hjälp av fönsteråtgärder och andra fasadåtgärder.

Åtgärder så tidigt som möjligt

Riktvärdena för bullernivåer är beräknade utifrån trafikbuller och omfattar inte byggbuller under byggtiden. Åtgärderna utförs i ett tidigt skede. Detta för att boende och verksamma i berörda fastigheter ska ha nytta av bullerdämpningen även under byggtiden.